Tudi ankaranska občina sprejela številne ukrepe za blažitev posledic epidemije

Na drugi dopisni seji so ankaranski občinski svetniki sprejeli prvi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije Covid-19, ki se bodo močno poznale tudi v občinskem proračunu. Ankaranska občina predvideva, da bo zaradi izpada prihodkov iz naslova turistične takse, najemnin in koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter zmanjšanje prihodkov od prodaje blaga in storitev ob približno 1,3 milijona evrov.

Na drugi dopisni seji so ankaranski občinski svetniki sprejeli prvi 
sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije Covid-19, ki se 
bodo močno poznale tudi v občinskem proračunu. Foto: Alenka Penjak
Na drugi dopisni seji so ankaranski občinski svetniki sprejeli prvi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije Covid-19, ki se bodo močno poznale tudi v občinskem proračunu. Foto: Alenka Penjak

ANKARAN >V letu 2020 Občina Ankaran tako ne bo izpeljala načrtovanih proslav ob dnevu upora proti okupatorju (27. 4.) ter ob občinskem prazniku in dnevu državnosti (21.–25. 6.). Odpovedana sta tudi tradicionalna festivala Poletje v Ankaranu in December v Ankaranu, pri čemer dopuščajo možnost njune izvedbe v skromnejšem obsegu. V poletni sezoni bo režijski obrat občine izvajal gostinsko dejavnost v okrnjenem obsegu, glede na razmere je možna popolna ukinitev. Zaradi okrnjenega programa dela številnih društev bosta ustrezno skromnejša tudi občinska razpisa za sofinanciranje družbenih, kulturnih in športnih društev ter financiranje izvenšolskih dejavnosti in programov za mladino. Občinsko glasilo Amfora aprila in junija ne bo izšlo, začasno bo izhajalo izredno občinsko glasilo Varujmo Zdravje!. Občina bo izpeljala prodajo prvega svežnja občinskih parcel fizičnim osebam; gre za izvedbo prodaj na podlagi že predhodno prejetih popolnih vlog, skladnih z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, sporočajo iz občine.

Ob tem Občina Ankaran pripravlja prvi paket ukrepov za blažitev posledic epidemije, namenjen prebivalcem in gospodarstvu. Ukrepi se nanašajo na kritje stroškov za programe dodatne pomoči na domu, na oprostitev plačila stroškov predšolske vzgoje ter oprostitve ali delne oprostitve plačil občinskih dajatev in taks, nadomestil in najemnin za javne občinske prostore ter na izplačila neposredne denarne pomoči.

V pomoč in podporo najbolj prizadevnim, požrtvovalnim in izpostavljenim pri premagovanju epidemije Covid-19 je Občina Ankaran do zaključka poslovnega leta 2020 v celoti oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Javni zavod Ortopedska bolnišnica Valdoltra v višini približno 70.000 evrov in Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič v višini približno 80.000 evrov, še dodajajo na občini.


Najbolj brano