Srednja Primorska
Križ želi svojo krajevno skupnost
Križ želi svojo krajevno skupnost

Naselje Križ se želi izločiti iz krajevne skupnosti Tomaj in ustanoviti svojo. Tako predlagajo trije predstavniki Križa v svetu krajevne skupnosti, pobudo pa je podpisalo tudi 446 krajanov. Predlog bodo v četrtek najprej obravnavali sežanski občinski svetniki, nato naj bi ga sežanski župan dal v presojo še zboru krajanov v Križu.

Nova lestev za novo vozilo
Nova lestev za novo vozilo

Prostovoljno gasilsko društvo Knežak je poleti dobilo novo vozilo, čakajo še na njegovo nadgradnjo. Medtem zbirajo denar še za opremo, pripravljajo garažo in obnavljajo pritličje gasilskega doma.

Decembrski sejem v Podgradu
Decembrski sejem v Podgradu

Včeraj so v Podgradu, tam, kjer pravijo “nismo Čići ne Brćini, smo jušto na kunfini”, pripravili sejem, ki zadnja leta v veselem decembru postaja že stalnica.