Na valovih znanja
Odstranitev vsake izvirne stavbe zmanjša kulturno vrednost naselja
Odstranitev vsake izvirne stavbe zmanjša kulturno vrednost naselja

Podeželje obalnega zaledja se razprostira na razgibanem svetu Slovenske Istre, Bržanije in delno Krasa. Večji del območja je zavarovan kot kulturna krajina in med njenimi vidnejšimi prostorskimi poudarki so številne vasi in zaselki. Tradicionalna naselja, kakršna poznamo danes, so se oblikovala več stoletij.

Hiša na trgu pripoveduje
Hiša na trgu pripoveduje

Na obrobju, kjer je nekdaj obzidje ograjevalo mesto Koper, se odpira Gramscijev trg, ki se je v preteklosti imenoval Piazzal Sanpieri. Na trgu že od 14. stoletja stoji dominantna beneško-gotska stavba, ki jo je muzej obnovil pod vodstvom tedanjega Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Pirana in od takrat v njej domuje Etnološki oddelek, dislocirana enota Pokrajinskega muzeja Koper.

SMARTSEA študenti do znanja za uporabo novih tehnologij v pomorstvu
SMARTSEA študenti do znanja za uporabo novih tehnologij v pomorstvu

Internet stvari (IoT - Internet of Things) in industrijski internet stvari (IIoT - Industrial Internet of Things) še vedno veljata za razmeroma novi tehnologiji, kljub temu pa so v prometnem sektorju že dobro prepoznane priložnosti za izboljšave, ki jih prinašata. Pomorska industrija pri uporabi sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije še vedno nekoliko zaostaja za drugimi prometnimi panogami.