Na valovih znanja
Animacije o Slovencih v Italiji in drugih manjšinah v FJK
Animacije o Slovencih v Italiji in drugih manjšinah v FJK

Širjenje informacij in znanja o narodnih manjšinah med učenci, dijaki, študenti in v širši javnosti je ena izmed temeljih nalog Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI). V zadnjih dveh desetletjih je SLORI objavil vrsto publikacij in drugih pripomočkov, ki na sistematičen ter grafično privlačen način predstavljajo ključne informacije o narodnih manjšinah v Evropi, Italiji in Furlaniji - Julijski krajini, s posebnim poudarkom na družbeni stvarnosti Slovencev v Italiji.

Deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine
Deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

Deželni zakon št. 26 iz leta 2007, tako imenovani zaščitni zakon, deželni svet Furlanije - Julijske krajine (FJK) obvezuje, da v vsakem petletnem mandatu (najmanj enkrat) skliče deželno konferenco o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Konferenca je namenjena preverjanju izvajanja določil in ukrepov, ki jih odreja omenjeni zakon, iz razprave pa se izluščijo tudi predlogi in strateške usmeritve, ki naj jih deželna uprava upošteva v okviru svoje razvojne politike za slovensko skupnost na območju v njeni pristojnosti.

Temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize
Temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

V okviru Inštituta za filozofske študije ZRS Koper se zaključuje raziskovalni projekt, sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), z naslovom Medreligijski dialog: temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize.