Na valovih znanja
“Pot se ne bo pojavila med instantno
“Pot se ne bo pojavila med instantno 'debato’ na twitterju”

Filozof in teolog Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, vodi nacionalni raziskovalni projekt Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti. Beseda “ranljivost” se v času pandemije pojavlja pogosto.

Filozof po poklicu in poklicanosti
Filozof po poklicu in poklicanosti

Ko pomisliš na Jerneja Ščeka, pomisliš, da Slovenci v Italiji še premorejo kultivirane govorce in razmišljujoče ljudi. Njegova mlada leta obetajo. Obetavno pa je tudi dejstvo, da se Šček ne zapira v kabinetno učenost, ampak predava slovenskim dijakom in študentom v Trstu, piše in prevaja ter nastopa kot publicist, ki sprašuje intelektualce, pisatelje, politike, alpiniste ... Tokrat je bil v obratni vlogi. Postal je intervjuvanec.

Anonimna arhitektura ni nepomembna
Anonimna arhitektura ni nepomembna

Začetki gradbene dejavnosti na nekdanjem otoku in posledično poselitev le-tega segajo vse do pozne antike, dokončna urbanistična podoba historičnega mestnega jedra Koper, kot jo poznamo danes, pa se je izoblikovala v 14. in 15. stoletju. Zaradi tako dolge in pestre zgodovine razvoja je znotraj mestnega obroča moč zaslediti pomembne meščanske in družinske palače, a tudi manjše stavbe anonimne arhitekture