Plus
Raj v lagunah
Raj v lagunah

Morje je izjemna dobrina in dodana vrednost, ki našo državo umešča v krog pomorskih držav. Tega dejstva se premalo zavedamo. Že res, da je Sloveniji pripadajočega morja malo, pa vendar je to naše morje, od katerega so danes v Sloveniji odvisne nekatere dejavnosti, v slovenski Istri pa gotovo velika večina. Poleg vsega je za naše morje značilno, da gre za bogat predel Jadranskega in Sredozemskega morja z vidika biotske raznovrstnosti. Krasi ga izjemno veliko število vrst in raznolikih življenjskih okolij. Med temi so tudi izjemno zanimiva obrežna okolja kot so izlivna območja rek, soline, somorna močvirja in lagune.

7. Val
Slovenščina ima naglasna znamenja, a jih redko uporablja
7. Val
Slovenščina ima naglasna znamenja, a jih redko uporablja

O mitih ali pravljicah vemo, da utelešajo najbolj skrivne želje in hrepenenja davnih in sedanjih ljudstev. Ne vemo pa za njihovo trditev, da so nekoč, v začetku vseh človekovih začetkov - v dobi, ki se imenuje zlata -, v resnici obstajale vrednote, ki se danes zdijo nedosežne v moderni družbi: enakost med ljudmi, pravičnost, demokratičnost, poštenje in druge vrline, ki vsakemu Zemljanu omogočajo svobodno življenje. Nešteto besedil nam je ohranjenih, ki pričajo o tem.

Jusi ohranjajo kulturo zemlje
7. Val
Jusi ohranjajo kulturo zemlje

Več kot dve desetletji po sprejetju zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vračilu njihovega premoženja in pravic, v Sloveniji še vedno mnogi ne vedo, kaj so agrarne skupnosti, kaj je njihov namen in zakaj so v 21. stoletju še pomembnejše kot v preteklosti. Ne zato, da bi pomagale preživeti revnim ljudem po vaseh, temveč predvsem zato, da obvarujejo podeželje pred urbanizacijo in megalomanskimi apetiti zasebnega in javnega kapitala, da pomagajo ohraniti podeželje, pravi Karlo Grgič, gonilna sila zamejskih jusov in srenj, ki so bile glavni pobudnik zakona, s katerim je Italija novembra priznala jusom poseben status.