Primorska
V Ogradah še ne bo novih hiš
V Ogradah še ne bo novih hiš

Po letih zelo skromne gradnje tudi v Sežani zmanjkuje parcel za stanovanjsko gradnjo. V soseski Ograde nad Sežano je za družinske hiše namenjen velik sklop zemljišč. Toda ker zanje še niso izdelani podrobni prostorski načrti, ki bodo določili zelene in javne površine, ceste in drugo infrastrukturo, gradnja še ni možna.

Srednja Primorska
Ulova sardel skoraj ni več
Istra
Ulova sardel skoraj ni več

“Sem povezovalni člen med ribiči in ministrstvom za kmetijstvo. Ribičem sem na voljo tako za vprašanja glede zakonodaje kot glede ribolova,” pravi Aleš Bolje, ki je biolog in oceanolog, tudi sam nekdanji ribič in ribogojec, sicer pa novi vodja svetovalne pisarne za ribištvo, ki deluje znotraj Zavoda za ribištvo Slovenije. Ta ima svoje prostore na Morski biološki postaji na Fornačah.

Krajani: pozabili so na obljube
Goriška
Krajani: pozabili so na obljube

“Novembra lani so nam v družbi Plinovodi obljubili, da pridejo v treh tednih, zdaj pa ne vedo za nič. Voda ob vsakem nalivu dere s trase plinovoda in odnaša pesek s ceste na njive. Že tri leta jih prosimo, opozarjamo, pa nič,” je predsednik sveta KS Podkraj Metod Bizjak opozoril na težave ljudi, ki stanujejo ob trasi plinovoda.