7. Val
Volitve in primorski Slovenci med obema vojnama
Volitve in primorski Slovenci med obema vojnama

“Mi smo pripravljeni ubijati in umreti, kadar gre za domovino, kadar gre za fašizem.” S tem stavkom je Benito Mussolini zaključil svoj prvi predvolilni govor januarja 1924 v Rimu, potem ko je po prevzemu oblasti leta 1922 fašistično gibanje vztrajno in nasilno razgrajevalo parlamentarno (demokratično) ureditev v Kraljevini Italiji. Reforma volilnega zakona (reforma Acrebo) je spremenila dotedanji volilni sistem v Italiji. Namesto proporcionalnega zastopstva je bil uzakonjen mešani sistem, ki je razlikoval listo najmočnejše stranke v državi od list vseh ostalih strank. S tem sta bili fašistom avtomatično zagotovljeni dve tretjini poslanskih mest.

Kakšno obvezo razogljičenja do leta 2030 bomo dobili?
Kakšno obvezo razogljičenja do leta 2030 bomo dobili?

Konec maja je v Bruslju potekal pogovor, na katerem naj bi države članice določile novo razdelitev obvez pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Po tem, ko so se voditelji EU decembra lani s težavo uspeli dogovoriti o cilju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 za 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990, je razprava pokazala, da bo dogovor, kako razporediti breme doseganja tega cilja, še težji. Za Slovenijo pa novi cilji in nove obveze pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov lahko postavijo zlovešče pasti, iz primeža katerih se bo težko izvila.

Mateja Lopuh: “Energijo nam dajejo ljudje, ki zmorejo ob naši pomoči preseči sami sebe”
Mateja Lopuh: “Energijo nam dajejo ljudje, ki zmorejo ob naši pomoči preseči sami sebe”

Na Gorenjskem jim je doslej edinim v Sloveniji uspelo. Pred desetimi leti so ustanovili specializirano mobilno paliativno enoto, ki v domačem okolju lajša bolečine in nudi oporo neozdravljivo bolnim kroničnim in rakavim bolnikom. Gorenjska paliativna mreža bolnikom omogoča, da kljub bolezni živijo in umrejo doma. Mobilno enoto, ki je model za vso Slovenijo, vodi zdravnica Mateja Lopuh.