Bržan se je sestal s predsedniki krajevnih skupnosti

Na pobudo župana Aleša Bržana so se včeraj v Pretorski palači sestali predsedniki krajevnih skupnosti koprske občine. Novoizvoljeno vodstvo krajevnih skupnosti se je seznanilo z delovanjem občinske uprave in s pripravo proračuna za letošnje leto.

Župan Aleš Bržan je predsednice in predsednike koprskih krajevnih skupnosti pozval, naj  svoje predloge in prioritete, ki so 
podlaga za pripravo načrta razvojnih programov,  čim prej posredujejo pristojnim občinskim službam.   Foto: Mestna občina koper
Župan Aleš Bržan je predsednice in predsednike koprskih krajevnih skupnosti pozval, naj svoje predloge in prioritete, ki so podlaga za pripravo načrta razvojnih programov, čim prej posredujejo pristojnim občinskim službam.  Foto: Mestna občina koper

KOPER > Poleg župana so se sestanka udeležili tudi vodje posameznih uradov koprske občine. Bržan je predsednicam in predsednikom krajevnih skupnosti čestital za izvolitev na novo funkcijo, nato pa jih seznanil s postopki in terminskim načrtom priprave občinskega proračuna za leto 2019.

Ker je predlog proračuna že v pripravi, jih je pozval, naj svoje predloge in prioritete, ki so podlaga za pripravo načrta razvojnih programov, ter finančne načrte čim prej posredujejo pristojnim službam, saj bo le na ta način mogoče sprejeti proračun, prilagojen željam in potrebam posameznih krajevnih skupnosti.

Vodja službe za krajevne skupnosti koprske občine Zdenko Ferletič jim je nato na kratko predstavil delovanje krajevnih skupnosti, njihovo specifiko ter jih seznanil z nalogami in pristojnostmi, ki jih te imajo, vodja urada za finance in računovodstvo Vilma Milunovič pa jim je predstavila postopek priprave proračuna.


Najbolj brano