Nemec za zaščito dediščine aleksandrink v Egiptu

Poslanec Matjaž Nemec je na zunanjega ministra Mira Cerarja naslovil poslansko pobudo, naj ministrstvo za zunanje zadeve sprejme ukrepe, s katerimi bi ohranili dediščino aleksandrink v Egiptu.

Poslanec Matjaž Nemec se zavzema za     ohranjanje in vzdrževanje 
spominskih plošč našim rojakom in rojakinjam, pokopanih na 
pokopališčih Kaira in Aleksandrije.
Poslanec Matjaž Nemec se zavzema za ohranjanje in vzdrževanje spominskih plošč našim rojakom in rojakinjam, pokopanih na pokopališčih Kaira in Aleksandrije. 

NOVA GORICA > Poslanec Matjaž Nemec kot prvega od ukrepov v tej smeri vidi ohranjanje in vzdrževanje spominskih plošč našim rojakom in rojakinjam, pokopanih na pokopališčih Kaira in Aleksandrije.

Aleksandrinke, slovenske žene in dekleta, so v času od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne kot služile kot dojilje, kuharice in gospodinjske pomočnice pri premožnejših družinah v Egiptu. V Egipt so odhajale predvsem zaradi ekonomskih in socialnih razmer, to obdobje pa je zaznamovalo več generacij ljudi s Primorske in drugih delov Slovenije.

“Vsaka zgodba aleksandrinke je drugačna, svojstvena, oprta z imeni ter usodami družin, vasi in celotnih območij. Zgodbe aleksandrink se tako ponašajo s pomembno zgodovinsko vrednostjo, ki pa jo bomo primerno ohranjali in vrednotili le, če bomo tej vsebini dali potrebno težo in veljavo,” v poslanski pobudi opozarja Nemec. To se nanaša tudi na ohranjanje spominskih obeležij v Egiptu, v Kairu in Aleksandriji, tam, kjer so slovenske aleksandrinke službovale. Nemec izpostavlja, da imena naših rojakov in rojakinj, pokopanih na pokopališčih Kaira in Aleksandrije, izginjajo, med njimi je veliko aleksandrink.

Pobuda Matjaža Nemca je preko stične točke, Egipta, povezana s poslanskim vprašanjem v zvezi z ukrepi zunanjega ministrstva za prepoznavnost dediščine in življenja arhitekta slovenskih korenin Antona Laščaka, ki je svoje umetniško delo v največji meri udejanjil v prav v Egiptu, v Sloveniji pa je najbolj poznan po vili Rafut ali Laščakovi vili.


Najbolj brano