Za nadomestno cesto na Sviščake bi razlaščali

Ilirskobistriška občina napoveduje razlastitev tistih lastnikov zemljišč, s katerimi se ne more dogovoriti za odkup parcel, po katerih naj bi tekla nadomestna cesta med Ilirsko Bistrico in Sviščaki. V ta namen pa mora prej dopolniti občinski prostorski načrt. O tem naj bi se dogovarjali na jutrišnji seji.

Občina želi med Ilirsko Bistrico in Sviščaki  urediti nadomestno cesto, ki bi bila speljana od Globovnika do Črnih njiv ter tako zaobšla 
središče Trnovega, kjer je zdaj odcep za Sviščake. Foto: Tina Milostnik Valenčič
Občina želi med Ilirsko Bistrico in Sviščaki urediti nadomestno cesto, ki bi bila speljana od Globovnika do Črnih njiv ter tako zaobšla središče Trnovega, kjer je zdaj odcep za Sviščake. Foto: Tina Milostnik Valenčič

ILIRSKA BISTRICA > Ilirskobistriški svetniki naj bi se tako jutri seznanjali z nameravanim začetkom izdelave izhodišč za umestitev nadomestne ceste med Ilirsko Bistrico in Sviščaki. To pa naj bi bila osnova za začetek izdelave sprememb in dopolnitev bistriškega občinskega prostorskega načrta (OPN), saj bo ta predstavljal zakonsko podlago, s katero bo mogoče pričeti s postopki za razlastitev zemljišč, namenjenih gradnji omenjene ceste.

Cesto bi umaknili iz središča mesta

Občina si namreč že nekaj časa prizadeva urediti nadomestno cesto proti Sviščakom. V ta namen je za izdelavo dokumentacije ceste od razcepa za Črne njive v letošnjem proračunu namenila dobrih 79.000 evrov. Sama gradnja ceste naj bi bila sicer v pristojnosti države.

Občina bo najbrž primorana pričeti s postopkom razlastitve zasebnih zemljišč, saj sicer nadomestne ceste ne bo mogoče urediti.

Nadomestno cesto, katere začetek naj bi bil izven mesta, blizu Globovnika, želi občina urediti, ker sedanja cesta proti Sviščakom vodi skoraj iz središča mesta po Jurčičevi ulici in nato mimo kamnoloma ter naprej proti Sviščakom. Nadomestna gradnja naj bi bila zato za krajane bistvenega pomena, predvsem zaradi boljše, varnejše in nemotene prometne povezave ter zaradi kakovostnejšega bivanja v mestu samem.

V namen ureditve nadomestne ceste je bilo narejenih že več različic iz smeri Globovnika ob obrobju mesta proti območju Črnih njiv, pri čemer naj bi pri snovanju ceste upoštevali v čim večji meri že obstoječe poti, ki so lastniško zabeležene kot javno dobro.

79.000

evrov bo občino letos stala dokumentacija za nadomestno cesto na Sviščake

Nekateri odseki posegajo na zasebna zemljišča

Kljub temu se snovalci niso mogli izogniti temu, da nekateri odseki posegajo tudi na zemljišča fizičnih oseb. Občinska uprava pojasnjuje, da je lastnikom zemljišč na skupnih sestankih že večkrat predstavila vse rešitve z namenom, da bi od njih lahko odkupila del zemljišča ali pridobila služnostno pravico. A, so še zapisali v gradivu za občinsko sejo, kljub dodatnim različicam ni prišlo do soglasja lastnikov.

Zato, so še zapisali, je občina primorana pričeti s postopkom razlastitve, saj sicer nadomestne ceste ne bo mogoče urediti. To občina seveda lahko stori, če za razlastitev izkaže javno korist. To pa lahko izkaže, če je nepremičnino - v tem primeru cesto - vključila v OPN.

A nadomestne ceste v bistriškem OPN ni, zato ga bo treba dopolniti, v njem prikazati cesto trase do parcele natančno in tudi prikazati območja razlastitve. A jutrišnja seznanitev svetnikov s pripravo izhodišč za dopolnitve OPN je šele začetek. Celoten postopek namreč, pojasnjujejo na občinski upravi, traja leto dni. Če bi vmes prišlo do zahteve po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, pa postopek traja še dlje.

Občinsko sejo bodo jutri zaradi ukrepov speljali preko zooma.


Najbolj brano