A-project ponuja meritve

Vaščani Laž ne zaupajo meritvam hrupa iz kamnoloma Laže (na fotografiji), ki jih je za lastnika kamnoloma Kolektor CPG opravila mariborska družba A-project, zato direktor družbe Aleš Globevnik vaščanom ponuja plačilo meritev, ki bi jih opravil kak drug neodvisen izvajalec

 Foto: Marica Uršič Zupan
Foto: Marica Uršič Zupan

LAŽE > “V kolikor krajani ne verjamejo poročilom o hrupu, katere je izvedlo naše podjetje, naj naročijo svoje meritve pri pooblaščeni instituciji (razen pri ZVD, d.o.o.). Edini pogoj je, da se hrup ves čas izvajanja meritev snema. Meritve plača podjetje A-projekt, d.o.o, v kolikor se izkaže, da kamnolom Laže povzroča pri stanovanjskih stavbah v naselju Laže čezmeren hrup, v nasprotnem primeru meritve plačajo krajani Laž,” sporoča Aleš Globevnik.

A kot kaže, vaščani tega ne bodo sprejeli: “Naj najprej oni dokažejo, da so naredili meritve prav,” je odgovoril Diego Loredan, ki glede hrupa iz kamnoloma zastopa vaščane in spomnil, da je meritve A-projecta za neveljavne potrdila tudi Agencija za okolje. Vaščani pa so nezaupljivi tudi do ugotovitev okoljske inšpekcije, ki se je oprla prav na te sporne meritve.


Najbolj brano