Namesto odločbe o karanteni pravnomočno obvestilo

Del zadnjega protikoronskega zakonodajnega svežnja je ukrep glede izdajanja odločb o karanteni. Vsi, ki morajo v karanteno zaradi stika z okuženim z novim virusom, zanjo ne bodo več prejeli karantenske odločbe zdravstvenega ministrstva, temveč le obvestilo NIJZ. Tudi to bo uraden dokument za izplačilo pripadajočega 80-odstotnega nadomestila plače.

Čeprav bodo dobili zgolj ustno obvestilo o napotitvi v karanteno, 
dolžnosti in pravice tistih, ki bodo v karanteni, ne bodo nič 
drugačne kot doslej. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Čeprav bodo dobili zgolj ustno obvestilo o napotitvi v karanteno, dolžnosti in pravice tistih, ki bodo v karanteni, ne bodo nič drugačne kot doslej. Foto: Tomaž Primožič/FPA

SLOVENIJA > Čeprav je peti protikoronski zakonodajni sveženj, ki vsebuje tudi to pomembno novost, začel veljati danes, še marsikaj o njegovi vsebini ni bilo jasno, saj niti na zdravstvenem ministrstvu (MZ) niti na NIJZ niso imeli čistopisa in o podrobnostih niso mogli dajati dodatnih pojasnil in razlag.

Zato še niso bile natančno znane podrobnosti v zvezi s postopkom in izrekanjem karanten za tiste, ki sodijo v krog visokorizičnih kontaktov. V NIJZ so nam potrdili le, da bodo za te kontakte, ko gre za izdajanje obvestil o karanteni, pristojni v NIJZ in ne več v zdravstvenem ministrstvu. Pričakujejo pa, kar vselej velja za podobne spremembe, prehodno obdobje vsaj tedna dni, da vzpostavijo svoj sistem. So pa v NIJZ zadovoljni, da je vlada vendarle prisluhnila protestu epidemiologov, ki so s strokovnimi utemeljitvami dosegli, da ne morejo biti epidemiologi zadolženi tudi za izdajanje vseh karantenskih odločb. Zato te pristojnosti ostajajo v sklopu zdravstvenega ministrstva.

Naval na cepljenja proti gripi

NIJZ sporoča, da je naval za naročila za cepljenje proti gripi tolikšen, da so že zdaj v koprski in mariborski enoti NIJZ termini za cepljenje oddani do konca oktobra, kljub podaljšanemu urniku cepljenja. Na cepljenje se je treba naročiti po telefonu. NIJZ svetuje vsem, naj se za cepljenje naročijo tudi pri osebnih zdravnikih. Porastu zanimanja botruje strah pred okužbo z novim virusom in opozorilo zdravnikov, da je za mnoge sočasna okužba še z gripo lahko usodna. Hkrati je zanimanje poskočilo, ker je letos cepljenje brezplačno.

S podrobnostmi danes niso bili seznanjeni niti v Zdravstvenem inšpektoratu RS (ZIRS). So pa poudarili, da je lahko nadzor nad izvajanjem odrejene karantene možen le na podlagi vročene (torej sprejete) uradno izdane odločbe o odrejeni karanteni. Ob prehodu tako odločbo osebi vroči neposredno policist, ki odločbo prejme od ministrstva za zdravje (MZ) po posredovanih podatkih.

“V primeru, ko je karantena odrejena zaradi visokorizičnih kontaktov v notranjosti države, osebno vročanje načeloma opravlja policija potem, ko odločbe dnevno prejema od ministrstva. Lahko pa se odločbe pošlje tudi po pošti, skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). Kar lahko v skrajnem primeru pomeni, da je odločba vročena šele po preteku odrejene karantene - kadar oseba poštarju ne odpre vrat, po prejetem obvestilu v nabiralniku pa tudi ne gre na pošto, ker karanteno spoštuje, čeprav odločbe nima.”

Neuradno na MZ omenjajo, da naj bi bila po novem visokorizičnim kontaktom karantena izrečena že ustno, kasneje pa bodo na dom prejeli obvestilo NIJZ. Ta dokument bo imel status uradne listine in bo veljaven tudi pri delodajalcu za izplačilo pripadajočih 80 odstotkov plače za čas odsotnosti zaradi karantene, pa sporoča MZ. “Potrdilo o napotitvi v karanteno bo oseba lahko prejela iz NIJZ ali policije. Služilo bo kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače in tudi za uveljavljanje vseh drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.”

V novem zakonodajnem paketu je področje izrekanja odločb o karanteni zajeto od 10. do 18. člena.


Najbolj brano