Koper: popolna prepoved uporabe otroških igral, za kršitelje denarne kazni

Objavljamo nove ukrepe, ki jih Mestna občina Koper uvaja poleg že sprejetih. Med drugim od danes velja popolna prepoved uporabe otroških igral in javnih športnih površin. Kršiteljem grozi kazen od 1000 do 3000 evrov.

Od danes, 19. marca, od 12. ure dalje velja popolna prepoved  
uporabe javnih športnih površin in otroških igral. Foto: Denis Sabadin
Od danes, 19. marca, od 12. ure dalje velja popolna prepoved uporabe javnih športnih površin in otroških igral. Foto: Denis Sabadin

KOPER > Jutri opolnoči bo predvidoma začela veljati prepoved zbiranja več kot petih ljudi na javnih površinah, že danes pa je prišlo do sprememb v delovnem času prodajaln, in sicer bodo imele med 8. in 10. uro prednost pri nakupu in vstopu v trgovine ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in nosečnice.

Prepovedana uporaba otroških igrišč in javnih športnih površin

Ker so javne športne in druge površine ter otroška igrišča kljub priporočilom in napotkom o omejitvi stikov še vedno zelo obiskani, velja od danes, 19. marca, od 12. ure dalje prepoved njihove uporabe. Ukrep velja do preklica, posameznikom, ki bodo kršili prepoved, grozi denarna globa v višini od 1000 do 3000 evrov.

Prepovedano kurjenje v naravnem okolju

Mestna občina Koper je z včerajšnjim dnem izdala prepoved kurjenja v naravnem okolju za celotno območje občine. Do preklica je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete oz. snovi, ki lahko povzročijo požar. Tako je prepovedana vsakršna uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, in sicer z namenom zagotavljanja pripravljenosti javne gasilske službe za morebitno pomoč pri preprečevanju širjenja okužb z virusom SARS CoV -2.

Parkiranje za obiskovalce Zdravstvenega doma Koper

Od danes dalje bodo na parkirišču na Vergerijevem trgu in ob Zdravstvenem domu Koper lahko parkirali izključno obiskovalci tega javnega zavoda. Namen ukrepa je občankam in občanom ter drugim uporabnikom omogočiti nemoten in neposreden dostop do zdravstvenih storitev. Marjetica Koper je ob uvozu na Vergerijev trg postavila ustrezno signalizacijo, po potrebi bo izvajala tudi fizično zaporo z usmerjanjem prometa. Dostop za stanovalce ulic v neposredni bližini ostaja nemoten.

Razkuževanje javnih površin, ekoloških otokov in urbane opreme

Marjetica Koper je v tem tednu začela obsežno akcijo razkuževanja bolj frekventnih javnih površin. Titov trg, Čevljarsko in Pristaniško ulico bodo čistili strojno, ekološke otoke, zabojnike za odpadke in ostalo infrastrukturo ravnanja z odpadki pa ročno. Popolnega razkuževanja urbane opreme, kot so klopi, ni možno zagotoviti, saj so lahko kontaminirane po vsaki uporabi, zato se njihovi uporabi raje izogibajte. Če kažete znake kakršne koli bolezni, odpadke, kot so uporabljeni robčki, rokavice, krpe in maske, ki ste jih odvrgli v vrečo za smeti, namestite v še eno vrečo, ki jo lahko odvržete izključno v posodo za mešane komunalne odpadke.

Upoštevajte ukrepe!

V vodstvu MOK občanke in občane prosijo, da dosledno upoštevajo in spoštujejo ukrepe države, civilne zaščite in lokalnih skupnosti za obvladovanje epidemije novega koronavirusa: “Zdaj je čas, ko moramo biti racionalni in se zavedati, da lahko s svojim neodgovornim ravnanjem nehote izničimo vsa prizadevanja, da širjenje bolezni vsaj upočasnimo, če ne že preprečimo. Zadržujte se doma, omejite vse nenujne stike, kar pomeni tudi, da se do nadaljnjega izogibajte množičnim obiskom priljubljenih pohodniških točk, kot sta denimo Slavnik in Rakitovec.”


Najbolj brano