Skrb za varno uporabo in enako dostopnost

Lekarn ni mogoče primerjati s trgovinami, saj poleg izdajanja zdravil farmacevti tudi svetujejo in posredujejo navodila za njihovo pravilno ter varno uporabo. Oboje dokazano vpliva na potek zdravljenja.

Miran Golub in Janja Potočnik Benčič  Foto: Lekarniška zbornica/T Ramujkic
Miran Golub in Janja Potočnik Benčič  Foto: Lekarniška zbornica/T Ramujkic

Po prepričanju Lekarniške zbornice Slovenije je vodilo vseh farmacevtskih strokovnih delavcev v vseh slovenskih lekarnah učinkovito, varno in kakovostno zdravljenje ljudi z zdravili. Vsakemu obolelemu, ki pride po zdravila, primerno svetujejo in se z njim pogovorijo.

Ob izdaji zdravil strokovno svetovanje

“Kot lekarniška dejavnost smo zelo dobro organizirani in po varnosti zdravil v svetovnem vrhu. Lekarne zagotavljajo kakovostno preskrbo z zdravili in farmacevtskimi storitvami v celotni Sloveniji,” omenja predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub. Hkrati si prizadevajo za sprotno vpeljavo vseh novosti, ki se porajajo na tem strokovnem področju.

O lekarniški dejavnosti

Slovenske lekarne delujejo na podlagi zakona o lekarniški dejavnosti. V Sloveniji je 338 javnih lekarni. Temelj lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe. Obenem zagotavljajo tudi farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili.

“Kakovostno svetovanje lekarniških farmacevtov je ključno za varno in učinkovito zdravljenje z različnimi zdravili,” izpostavlja Darja Potočnik Benčič, predsednica sekcije javnih lekarniških zavodov in pristavlja, da ob tem pomagajo obolelim izbrati najprimernejše zdravilo in svetujejo tudi o telesni dejavnosti ter vseh drugih ukrepih, povezanih z zdravljenjem in preprečevanjem neželenih učinkov zdravi. “Farmacevti si v procesu zdravljenja prizadevajo k sodelovanju paciente aktivno pritegniti s spodbujanjem k zdravemu načinu življenja.”

Varnost in enaka dostopnost

Glede zagotavljanja preskrbe z zdravili, registriranimi v Sloveniji, v zbornici poudarjajo, da mora biti ta enaka za vse na vseh območjih države.

Golub opozarja zdravstvene odločevalce: “Pacient mora imeti v vsaki lekarni možnost prejeti tisto zdravilo, ki mu ga je predpisal zdravnik na recept, in ne katerokoli zdravilo, izbrano na javnem razpisu. Prejeti mora torej tisto zdravilo, ki mu je predpisano in katerega potrebuje. Enako velja tudi za področje tako imenovanega samozdravljenja.”

Po oceni predstavnikov zbornice je slovensko lekarništvo zelo dobro organizirano in po varnosti zdravil v samem svetovnem vrhu. Temeljno vodilo dejavnosti je varnost bolnika. Zato ta stroka sledi evropski zakonodaji in je pred dobrim letom uvedla tudi postopke preverjanja avtentičnosti zdravil z vzpostavljeno dodatno informacijsko podporo.

Lekarniški farmacevt tako pred izdajo vsakega zdravila pacientu na ovojnini preveri pripomoček za zaščito pred posegom v zdravilo in z optičnim bralnikom deaktivira posebno oznako, hkrati se v sistemu označi, da je bilo zdravilo izdano. Na ta način preveri in odjavi vsako izdano škatlico zdravila na recept.

V lekarnah bolnikom nudijo tudi pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled in izdelavo osebne kartice zdravil. Prva dva postopka sta namenjena poglobljenemu svetovanju o zdravljenju z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja ter ohranitev zdravja. Kartica zdravil pa je koristen natančen pripomoček, nujen že zaradi kontrole in preprečevanja neželenih medsebojnih učinkov zdravil, ki jih mora posameznik redno jemati.


Najbolj brano