Še tretjič o večni uganki insolventnosti

Po devetih mesecih se je na novogoriškem okrožnem sodišču ponovno začelo sojenje Dušanu Črnigoju in Robertu Brajdihu zaradi oškodovanja upnikov. Sodišče je včeraj zaslišalo izvedenca Draga Dubrovskega, ki je pojasnil svoje ugotovitve glede insolventnosti Primorja septembra leta 2011.

Sojenje Robertu Brajdihu (levo) in Dušanu Črnigoju zaradi domnevnega oškodovanja upnikov 
Primorja v stečaju naj bi se  nadaljevalo še letos. Foto: Leo Caharija
Sojenje Robertu Brajdihu (levo) in Dušanu Črnigoju zaradi domnevnega oškodovanja upnikov Primorja v stečaju naj bi se nadaljevalo še letos. Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > Specializirano državno tožilstvo je zadevo lani spomladi odstopilo novogoriškemu tožilstvu, ki Novogoričanu Robertu Brajdihu, nekdanjemu izvršnemu direktorju ajdovskega gradbenega podjetja Primorje, in Ajdovcu Dušanu Črnigoju, nekdanjemu predsedniku uprave Primorja, očita, da sta upnike Primorja, ki je od sredine leta 2012 v stečaju, oškodovala za približno 250.000 evrov.

Dva izvedenca: Primorje ni bilo insolventno

Sum kaznivega dejanja je naznanilo novogoriško sodišče, ko je domača družba Go-rent v pravdi s Primorjem izgubila nepremičnino. Po ugotovitvah tožilstva naj bi obtožena vse stečajne upnike Primorja oškodovala v letu 2011, ko je bilo podjetje insolventno.

250.000

evrov naj bi znašal znesek oškodovanja upnikov

Brajdihu tožilstvo očita prodajo nepremičnin (kleti in dveh parkirnih mest) v Ankaranu in Ajdovščini ter sklenitev dveh spornih kupoprodajnih pogodb z Go-rentom in ene z Dušanom Črnigojem ter njegovo ženo Jano Črnigoj. Črnigoj naj bi kaznivo dejanje storil s podpisom kupoprodajne pogodbe z Go-rentom za stanovanje v Ajdovščini. Tožilstvo med drugim trdi, da so sporne posle sklepali med junijem in septembrom leta 2011.

Kazniva dejanja obtožena ostro zavračata že od januarja 2017, ko se je na sodišču začel postopek proti njima. Do sedaj je sodišče njuno domnevno vpletenost v sporne posle ugotavljalo s pomočjo prič in listinskih dokazov v sodnem spisu, svoje ugotovitve o tem, ali je bilo v času obravnavanih poslov Primorje res insolventno ali ne, pa sta do sedaj pripravila že dva izvedenca.

Tibor Hren in Jelena Andreja Marinko sta po preučitvi dokumentacije v svojih mnenjih in na zaslišanjih potrdila, da Primorje v obravnavanem obdobju ni bilo insolventno. Odvetnik Danilo Grilj, zagovornik Dušana Črnigoja, pa ugotavlja: “Primorje je postalo insolventno kasneje, ko so mu banke odrekle podporo pri nadaljevanju poslovanja, torej leta 2012.”

Lani decembra je sodnik Goran Klavora potrdil predlog tožilstva, naj sodišče v tej zadevi postavi še tretjega izvedenca finančno-ekonomske stroke. Četudi je svojo odločitev podkrepil z zagotovilom, da bo odredba za pripravo tretjega izvedenskega mnenja veliko bolj konkretizirana in ne bo puščala dvomov, bo moral Drago Dubrovski svoje mnenje še dopolniti.

Včeraj je dodatno pojasnil nekatere svoje ugotovitve iz izvedenskega mnenja. “Primorje je sicer končalo v stečaju, a iz računovodskih izkazov ni mogoče najti razlogov za insolventnost družbe,” je menil. Do leta 2010 je ajdovska gradbena družba poslovala z velikim dobičkom. “S prihodki so bili pokriti vsi stroški poslovanja, zato težav z likvidnostjo ni bilo. Te so se pojavile naslednje leto,” je pojasnil. “Tedaj je Primorje gradilo tudi objekte na zalogo, s čimer ni nič narobe, a denarnih tokov ni bilo. Pojavili so se odpisi terjatev, prilivov denarja ni bilo, zato so nastopile težave s plačilno sposobnostjo,” je dodal.

Svoje mnenje bo izvedenec še dopolnil

Primorje je postalo formalno insolventno 6. septembra leta 2011. Ena od bank je blokirala bančni račun družbe zaradi trajnejše nelikvidnosti, za insolventnost pa naj ne bi bila izkazana nobena zakonska domneva. “Računovodstvo Primorja ničesar ni delalo napak,” je še ugotovil. Po njegovem mnenju začetek insolventnosti še ne pomeni stečaja.

Ker pa sta tožilstvo in obramba v izvedenskem mnenju našla nekaj napak in pomanjkljivosti, sta sodišču predlagala, naj izvedenec čim prej svoje mnenje dopolni. Sojenje se bo nadaljevalo, ko bo izvedenec Dubrovski, predvidoma v 30 dneh, dopolnil svoje ugotovitve, pri čemer bo moral preveriti tudi aktualen stečajni spis Primorja.


Najbolj brano