Nova Gorica bo dobila 145 novih stanovanj

Po nekaj letih mrtvila naj bi na gradbišču na območju Majskih poljan oktobra začeli z gradnjo. V dveh stolpičih naj bi zgradili skupaj 145 stanovanj. Gradilo bo ljubljansko podjetje K. Tivoli, v katerem ima 49 odstotkov lastništva Kolektor Koling. Družba je pred kratkim na razpis upravitelja propadlega Primorja kot edina oddala ponudbo za nepremičnine, vredno 2,74 milijona evrov.

Na območju Majskih poljan naj bi že oktobra nadaljevali s 
stanovanjskim projektom, ki predvideva še dve stolpnici. Foto: Leo Caharija
Na območju Majskih poljan naj bi že oktobra nadaljevali s stanovanjskim projektom, ki predvideva še dve stolpnici. Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > Sodišče je že izdalo sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe, ki pa še ni pravnomočen. Sicer pa je bila družba K. Tivoli edina, ki je za paket nepremičnin - dve podzemni garaži (vsaka v dveh etažah) obeh nedograjenih stolpnic, vključno z njunim že zasnovanim nadzemnim delom, parkirna mesta v kleti stolpnice Cedra ter zemljišča ob objektih na Prvomajski ulici v Novi Gorici na območju Majskih poljan - oddala zavezujočo ponudbo.

Izklicna cena je bila 2,73 milijona evrov, podjetje K. Tivoli, registrirano za inženiring in gradnjo, pa je ponudilo 2,74 milijona evrov. In uspelo. Pred začetkom gradnje - investicija je po poročanju Financ ocenjena na 25 milijonov evrov - bo moralo podjetje poravnati še kupnino, med gradnjo pa tudi obveznosti do Mestne občine Nova Gorica.

25

milijonov evrov naj bi podjetje K. Tivoli investiralo v izgradnjo dveh stolpnic s skupaj

145

stanovanji in

19

poslovnimi prostori

Ob Cedri bosta zrasli še dve stolpnici

Po načrtih Primorja naj bi poleg obstoječe stolpnice C (Cedra) zrasli še dve. V vsaki od njih naj bi bilo nekaj več kot 70 stanovanj, skupaj 145, v obeh stavbah pa tudi 19 poslovnih prostorov. Prek družbe Kolektor Koling (preostali lastniki družbe K. Tivoli so z 49-odstotnim deležem še zagrebška družba Iskraemeco, po odstotek pa imata TDM Fond in Stoja Diplomatic Corporate Services) smo skušali pridobiti nekaj odgovorov, povezanih s predvideno gradnjo, a nanje še čakamo.

Zanimalo nas je predvsem, kako je z veljavnostjo gradbenih dovoljenj, saj sta bili gradbeni dovoljenji za tisto območje izdani že leta 2008 in spremenjeni leto kasneje. Po razlagi upravne enote je do začetka novega gradbenega zakona, ki je nastopil junija lani, veljalo, da je gradbeno dovoljenje nehalo veljati, če investitor z gradnjo manj zahtevnega objekta ni začel v dveh letih po njegovi pravnomočnosti oziroma v treh letih po pravnomočnosti, v primeru gradnje zahtevnega objekta. In Primorje je z gradnjo začelo.

2,74

milijona evrov bo družba K. Tivoli odštela za paket nepremičnin na območju Majskih poljan

Obveznosti do občine so delno izpolnjene

Pripravljalna gradbena dela na Majskih poljanah naj bi stekla že letos oktobra, prva od obeh stolpnic pa naj bi bila zgrajena do konca leta 2020. Kot so v družbi K. Tivoli povedali za STA, je gradbeno dovoljenje veljavno in v skladu z njim se bodo izvajala dela. Družba K. Tivoli je zgradila tudi stanovanjsko sosesko Belle Vie Tivoli v ljubljanski Šiški, v kateri je 195 stanovanj.

Na novogoriški občini so povedali, da so obveznosti iz nekdanjega dogovora med mestno občino in družbo Primorje, ki je šla v stečaj, delno izpolnjene.

“Investitor je izpolnil obveznosti iz naslova izgradnje primarne komunalne, in sicer je izvedel rekonstrukcijo Prvomajske ulice vključno z vodovodom. Izpolniti pa mora še obveznosti glede izgradnje sekundarne komunalne opreme. Za stolpnici A in B to pomeni izgradnjo vmesne ceste in javnega vodovoda ter kanalizacije,” so pojasnili in dodali, da je bil komunalni prispevek za stolpnice A, B in C obračunan že Primorju.

“Zadovoljni smo, da je eno bistvenih zemljišč, ki je namenjeno stanovanjski gradnji v mestu, dobilo resnega investitorja,” so še pojasnili. Dodali so še, da se nameravajo v kratkem, po obdobju dopustov, srečati s predstavniki podjetja, ki namerava graditi. Tedaj naj bi se pogovorili tudi o možnosti, da bi v sodelovanju z republiškim stanovanjskih skladom tam zgradili tudi nekaj neprofitnih stanovanj, ki jih mesto zelo potrebuje.


Najbolj brano