V Piranu o participativnosti kot modelu za delovanje občin

Participativnost pri oblikovanju lokalnih politik pomeni dobiti kakovostnejše izdelke in ljudi naučiti, da je lokalna skupnost stvar vseh nas, je ob robu regijske konference o sodelovanju z občani pojasnil Borut Jerman iz društva PiNA. Prav predstavitvi dobrih praks in modelov na občinski ravni je bila namenjena današnja konferenca v Piranu.

Participativnost pri oblikovanju lokalnih politik pomeni dobiti 
kakovostnejše izdelke in ljudi naučiti, da je lokalna skupnost stvar 
vseh nas, je ob robu regijske konference o sodelovanju z občani 
pojasnil Borut Jerman iz društva PiNA. Foto: STA
Participativnost pri oblikovanju lokalnih politik pomeni dobiti kakovostnejše izdelke in ljudi naučiti, da je lokalna skupnost stvar vseh nas, je ob robu regijske konference o sodelovanju z občani pojasnil Borut Jerman iz društva PiNA. Foto: STA

PIRAN > Za regijsko konferenco, ki sledi konferenci na nacionalni ravni v Ljubljani, so se v društvu PiNA skupaj s Skupnostjo občin Slovenije in Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) odločili zato, da bi tudi na regijski ravni promovirali in osveščali javnost o participaciji in participativnih procesih, je pojasnil koordinator strokovnega dela in podpredsednik društva Jerman.

"Verjamemo, da je to način, kako: prvič dobiti bolj kvalitetne izdelke in drugič kako ljudi naučiti, da je lokalna skupnost stvar vseh nas, ne samo izvoljenih politikov," je poudaril Jerman. Veseli ga, da z istrskimi občinami na tem področju že intenzivno delajo in da potekajo pogovori o tem, da bi več procesov ustvarjanja lokalnih politik potekalo participativno, tj. da bi se javnost intenzivneje vključevalo v procese odločanja.

Za podpredsednika društva PiNA participacija sega od urejanja prostora in participativnih proračunov pa vse do sprejemanja strategij in politik na različnih področjih, od turizma do prometa. Prav tako je ogromno že obstoječih metod in pristopov, tako da "ne rabimo izumljati tople vode".

Regijska konferenca je bila konkretno namenjena predstavitvi praks in izkušenj občin ter drugih organov. Med drugim je svoje poglede predstavil ajdovski župan Tadej Beočanin. Ta je izpostavil, kako ključno je, da so javne politike usklajene s prebivalstvom ter da je javnost treba čim bolj vključiti v oblikovanje predlogov tako na normativni ravni kot tudi pri izvajanju raznih projektov.

Konkretno v Ajdovščini že štiri leta poznajo participativni proračun, za izvajanje katerega bodo tudi za prihodnji dve leti namenili 420.000 evrov. Pri tem občani sami predlagajo projekte in o njih glasujejo. Projekti, ki zberejo največ glasov oz. točk, pa so nato uvrščeni v občinski proračun. "Pri nas zadeva zelo dobro deluje in jo zato nameravajo ohraniti tudi v prihodnje," je še ocenil Beočanin.

Participativni proračun nameravajo prihodnje leto uvesti tudi v Piranu, je navedel župan Đenio Zadković, ki je prišel na današnjo konferenco tudi zato, da bi videl, kako so zadeve videti v praksi.

Po mnenju Zadkovića je smiselno, da se v oblikovanje proračuna za leto 2020, s čimer bodo začeli že avgusta, vključijo tudi krajevne skupnosti, na katere bi se ta del proračuna tudi nanašal. Nenazadnje imajo na občini tudi osebo, zadolženo za koordinacijo med krajevnimi skupnostmi, je med drugim navedel piranski župan.


Najbolj brano