Brez parkirišča ni športnega centra

Gradnja velikega parkirišča ob vstopu v Ankaran in športnega centra na Sv. Katarini sta projekta, ki sta tesno povezana. S parkiriščem pri Sončnem parku bi občina rada sprostila makadamsko parkirišče na Sv. Katarini, kjer bi se nato lotila dolgo načrtovanega in težko pričakovanega športnega centra.

Ob Sončnem parku in vojašnici slovenskih pomorščakov ankaranska občina načrtuje veliko parkirišče.  Foto: Alenka Penjak
Ob Sončnem parku in vojašnici slovenskih pomorščakov ankaranska občina načrtuje veliko parkirišče.  Foto: Alenka Penjak

ANKARAN > Na zemljišču ob vojašnici slovenskih pomorščakov ankaranska občina načrtuje veliko parkirišče, ki bi bilo urejeno po sistemu Park & Ride oziroma parkiraj in se odpelji. Parkirišče bi imelo nekaj več kot sto parkirnih mest, namenili pa bi ga obiskovalcem Ankarana. Kdor bi tam brezplačno parkiral, bi se naprej odpeljal bodisi z avtobusom bodisi z ladjico. Po načrtih bi lahko v tamkajšnji obrobni kanal priplula tudi ladjica, s čemer bi obiskovalcem domala pred nosom ponudili več oblik prevoza.

Preden se bodo Ankarančani lotili projekta, morajo poskrbeti, da bo parcela, na kateri bi gradili, tudi uradno postala ankaranska last. Zaenkrat je namreč v zemljiški knjigi kot lastnica še zmeraj vpisana koprska občina oziroma Zavod za šport in, kot pojasnjuje župan Gregor Strmčnik, sodi v sklop delitvene bilance premoženja med obema občinama.

Širjenje Luke Koper le s soglasji

Ko bo Ankaran uredil razmerja s sosednjo občino, sledi usklajevanje z državo, saj ima roko nad območjem načrtovanega parkirišča tudi državni prostorski načrt za Luko Koper. Preden se bo občina lotila parkirišča, bo morala narediti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in ga umestiti v že obstoječi državni prostorski načrt.

“Izhodišča za OPPN pripravljamo, vlogo za izdajo soglasja pa bomo naslovili na vlado,” je dodal direktor ankaranske občinske uprave Iztok Mermolja.

Z državo Ankarančane čakajo še številni dogovori, ponavlja župan Strmčnik: “Naše pobude, da bi uredili vsa razmerja z državo, so stare že sedem let. Imamo odprtih več kot 20 pobud, od tega jih je pet izjemno pomembnih.”

Zaradi odnosa prejšnje vlade do občine so Ankarančani že pred meseci napovedali, da ne bodo dali soglasij za širitvene načrte Luke Koper, dokler od vlade ne dobijo niti odgovora za svoje pobude.

Edina izjema je ureditev zalednih površin, ki jih Luka Koper nujno potrebuje za nadaljnjo širitev. Gre za tako imenovani kaseti 6a in 7a, ki skupaj merita več kot 100.000 kvadratnih metrov. Občina je pred nekaj dnevi ministrstvu za infrastrukturo poslala uradne cenitve in ponudbo za odkupe in menjalne posle za obe zemljišči. Po cenitvi so ju ovrednotili na 9,5 milijona evrov, pravi Strmčnik: “Pričakujemo odziv pristojnih ministrstev, da pogajanja za ta zemljiški kupoprodajni posel čimprej stečejo.”

Širjenje Železniške ceste

Z novim srminskim vhodom, ki bo pripeljal tovornjake naravnost v Luko Koper, bo zadnje krožišče proti Ankaranu dodatno obremenjeno. Ankarančani pričakujejo, da jim bo država zato prisluhnila ter namenila denar za obnovo 950 metrov dolge Železniške ceste, nevarne ankaranske vpadnice. Njeno širjenje je država načrtovala že, ko je sprejemala prostorski načrt za Luko.

“Dejstvo je, da se bo velik delež tovornega prometa obračal prek te ankaranske vpadnice in ena od naših pobud Republiki Sloveniji je, da bi z vzpostavitvijo novega srminskega vhoda v Luko Koper, s čemer bo cesta še bolj obremenjena, prebivalci Ankarana pa oškodovani, uredila Železniško cesto in jo naredila bolj varno,” še pravi Gregor Strmčnik.

Občina je doslej naredila hidrološko in geološko analizo ter ima izdelan projekt za izvedbo del. Ankaranski župan meni, da se bosta z Alenko Bratušek, ministrico za infrastrukturo, zaradi tega projekta prav kmalu srečala.


Najbolj brano