Podpora začetnikom

Lista SLS s kandidatom za župana Markom Miklavičem ima na seznamu tudi nekdanjega župana Pavla Gregorčiča, ki je veliko naredil pri popotresni obnovi. Njihova naloga bo povezovanje mladih in starejših. Zajezili bi odseljevanje, kar je povezano s številnimi nalogami.

Kobarid Foto: Leo Caharija
Kobarid Foto: Leo Caharija

KOBARID > Zavzemajo se za uravnotežen razvoj in povezovanje vseh vpletenih v turizem. V okviru občinskih prostorskih aktov bodo zagotovili pogoje za razvoj malih in družinskih podjetij.

Začetnikom v podjetništvu bodo pomagali. Pritiskali bodo na državo, da zagotovi čim bolj varne ceste. Nadaljevali bodo z aktivnostmi pri nameščanju malih čistilnih naprav in se zavzemali za neoporečno čisto vodo.

Razmišljajo o gradnji stanovanjskega bloka za starejše in za mlade družine. “Znamo prisluhniti ljudem, Pripravljeni smo se izpostaviti, opozoriti na probleme in sodelovati pri iskanju rešitev,” pravijo.


Najbolj brano