Nepremičninski davek bi država uvedla leta 2020

Ministrstvo za finance že pripravlja vse potrebno za to, da bi finančna uprava lastnikom nepremičnin leta 2020 prvič odmerila davek na nepremičnine. Želijo si, da bi bile obdavčene vse nepremičnine, brez izjem, višina davka pa naj bi za tiste, ki že plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ostala na približno enaki ravni.

V obdavčitev bi zajeli vse nepremičnine, brez izjem, saj bi široka davčna osnova omogočila, da bi bile davčne stopnje  čim nižje.  Foto: STA
V obdavčitev bi zajeli vse nepremičnine, brez izjem, saj bi široka davčna osnova omogočila, da bi bile davčne stopnje čim nižje.  Foto: STA

LJUBLJANA > Davek na nepremičnine bi bil v celoti prihodek občin. Te naj bi letos z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) skupno zbrale 230 milijonov evrov, po uvedbi davka na nepremičnine - ta bi nadomestil NUSZ, pristojbino za uporabo gozdnih cest in davek od premoženja občanov - pa naj bi se v njihove proračune nateklo 20 do 30 odstotkov več denarja, pričakujejo na ministrstvu.

Največ novih prilivov pri stavbnih zemljiščih

To ne pomeni, da bodo bolj obremenjeni tisti lastniki nepremičnin, ki že danes plačujejo NUSZ, pač pa, da bodo občine več prihodkov zbrale od nepremičnin, za katere lastniki trenutno ne plačujejo nadomestila. V sedanjem sistemu se namreč največ denarja izgubi pri stavbnih zemljiščih, precej pa ga izpuhti tudi zaradi nepopolnih evidenc stavb.

Izhodiščni predlog, ki ga je pripravilo finančno ministrstvo, ne predvideva, da bi bili posamezniki bolj obdavčeni, kot so sedaj.

Ministrstvo bo predlagalo plačevanje davka od vseh vrst nepremičnin, brez izjem, torej tudi obdavčitev državnih in cerkvenih objektov ter kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Davek bi bil odmerjen glede na namensko rabo; če je torej zemljišče v občinskih planih opredeljeno kot stavbno, dejansko pa so tam njive, bi moral lastnik plačevati davek za stavbno zemljišče. Začetek priprav na uvedbo nepremičninskega davka je tako tudi poziv občinam, naj prevetrijo svoje prostorske načrte in kot stavbna določijo tista zemljišča, ki to dejansko so.

Poskus že v letu 2014

Davek na nepremičnine je leta 2014 poskušala uvesti že vlada Alenke Bratušek, a je to namero preprečilo ustavno sodišče. Med ustavno nesprejemljivimi rešitvami je bila namera, da bi pretežni del novega davka zase zadržala država, zato bi zdaj finančno ministrstvo davek v celoti prepustilo le občinam.

Za isto vrsto enaka davčna stopnja

Kolikšne bodo davčne stopnje, torej kaj bo obdavčeno bolj in kaj manj, še ni znano. Obdavčitev kmetijskih in gozdnih zemljišč bo nizka, stanovanjske stavbe pa naj bi bile obdavčene manj kot gospodarski objekti. Davčna stopnja za komunalno opremljena in neopremljena stavbna zemljišča se ne bi razlikovala, saj se predvideva, da imajo opremljena že sama po sebi višjo vrednost in bi zato plačevala večji davek.

Razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi stanovanjskimi stavbami ne bo, saj je ustavno sodišče že leta 2014 odločilo, da tega razlikovanja ne sme biti. Kako bo koalicija uresničila zavezo, ki jo je zapisala v koalicijsko pogodbo, da bo z nepremičninskim davkom obdavčila lastnike več in večjih nepremičnin, tako za zdaj še ni znano.

Ker bo davek v celoti prihodek občin, bo država občinam pustila avtonomijo pri določanju višine davka. Po sedanjih predlogih bi občine imele pravico same določiti 50 odstotkov višjo ali nižjo davčno stopnjo od tiste, ki jo bo za posamezno vrsto nepremičnine določil zakon o davku na nepremičnine.

Gurs bo lastnikom poslal obvestila

Ministrstvo bo izhodišča za uvedbo davka v koalicijsko razpravo poslalo konec tega meseca, proti koncu novembra pa naj bi se začela dvomesečna javna obravnava, v kateri bo lahko sodelovala širša javnost. Zakon naj bi vlada potrdila aprila prihodnje leto, nato pa bi ga državni zbor sprejel še pred parlamentarnimi počitnicami. Davek bi tako davčni organi odmerili v letu 2020.

Vzporedno s pripravo zakona o davku na nepremičnine bo geodetska uprava nadgrajevala svoje evidence in modele vrednotenja. Lastniki nepremičnin naj bi obvestila o tem, kolikšno vrednost država pripisuje njihovim nepremičninam, prejeli do konca avgusta prihodnje leto. Kdor se ne bo strinjal, bo lahko uveljavljal posebne okoliščine, ki vplivajo na vrednost nepremičnine.

Podatke o svojih nepremičninah sicer lahko lastniki Gursu sporočijo že zdaj in jim ni treba čakati na avgust prihodnjega leta.


Najbolj brano