Denar je, izvedba še vprašljiva

Odhajajoča vlada je namenila 35 milijonov evrov za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu. Predlog je že potrdil skupni odbor DZ, zdaj ga mora še parlament. Vendar bi ta presežek denarja v zdravstveni blagajni ZZZS, namenjen za zobozdravstvo, ortopedijo, kardiologijo in angiologijo ter okulistiko, lahko razporedili za te namene šele oktobra. Bolniki bi torej ugodnosti občutili proti koncu leta.

Odhajajoča vlada sporoča, da ima dobre namene pri skrajšanju 
čakalnih vrst, a postopki za usklajevanje in izvedbo lahko trajajo  
še dobra dva meseca.
Odhajajoča vlada sporoča, da ima dobre namene pri skrajšanju čakalnih vrst, a postopki za usklajevanje in izvedbo lahko trajajo še dobra dva meseca.  

LJUBLJANA > Želja odhajajoče vlade je, da bi parlament predlog obravnaval čim prej. Ker pa je za uresničitev dodelitve tega denarja po predpisanih postopkih potrebno še sprejetje aneksa št. 2 k splošnemu dogovoru 2018 (ta določa obseg dela in plačilo vseh storitev zdravljenja) vlada ugotavlja tudi, da poslovniških rokov ne bo mogoče skrajšati in bo o spornih vprašanjih lahko (nova) vlada odločala predvidoma šele oktobra.

Partnerji morajo soglašati

Vlada se pri teh odločitvah opira na zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki takšno dogovarjanje in razporejanje denarja tudi omogoča.

43.450

bolnikov je 15. junija čakalo na zobozdravnika

32.530

nedopustno dolgo

Gre za partnerski dogovor o obsegu in cenah zdravstvenih storitev. Partnerjev je veliko, ob ZZZS, zdravniški in lekarniški zbornici, združenju zdravstvenih zavodov, skupnosti naravnih zdravilišč in socialnih zavodov še skupnost organizacij za usposabljanje in za zdravstveno ministrstvo.

Partnerji vsako leto določijo program storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in določijo zmogljivosti zanj, obseg denarja, izhodišča za izvedbo programov ter vse cene vseh storitev.

26.850

bolnikov je 15. junija čakalo na ortopeda

13.820

nedopustno dolgo

Januarja letos so sprejeli splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 in tudi takrat je vlada odločila o spornih vprašanjih. Junija letos je sledil aneks št. 1, hkrati pa je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije podalo še aneks št. 2 in v njem kot prioriteto predlagalo dvig cen zdravstvenih storitev. Vlada sporoča, da se bodo postopki v zvezi s tem aneksom začeli 6. septembra, dotlej lahko vsi partnerji še vložijo svoje predloge za aneks št. 2.

Nad nedopustne čakalne vrste

Zdravstveno ministrstvo napoveduje, da bo predlagalo, naj dodatnih 35 milijonov evrov namenijo tistim storitvam in programom z nedopustno dolgimi čakalnimi dobami. Pereča so zlasti štiri področja: zobozdravstvo, ortopedija, kardiologija in angiologija ter okulistika.

33.380

bolnikov je 15. junija čakalo na preiskave iz kardiologije in angiologije

13.930

nedopustno dolgo

Sredi junija je na vrsto v zobozdravstvu čakalo 43.450 pacientov, od tega 32.530 nedopustno dolgo. V ortopediji je čakalo 26.850 pacientov, od tega 13.820 nedopustno dolgo. Na področju kardiologije in angiologije je čakalo 33.380 pacientov, od tega 13.930 nedopustno dolgo. V okulistiki pa je čakalo 32.620 pacientov, od tega 14.050 nedopustno dolgo.

Ministrstvo predlaga širjenje obsega storitev, ki so plačane po realizaciji, in širjenje obsega storitev, ki so plačane v večjem obsegu od tistega v splošnem dogovoru za letošnje leto in aneksu št. 1. Ocenjuje pa, da konsenza glede tega med partnerji ne bo in bo morala o tem odločati vlada, kar pa pred oktobrom ne bo mogoče. Šele takrat bo lahko določena predvidena poraba dodatnih 35 milijonov evrov.

32.620

bolnikov je 15. junija čakalo na okulista

14.050

nedopustno dolgo


Najbolj brano