7. Val
Je mar slovenščina potomka jezika izumrlih Venetov?
Je mar slovenščina potomka jezika izumrlih Venetov?

Vsako ljudstvo, narod in posameznik, ki da kaj nase in se zaveda sebe, hoče (iz)vedeti, od kod prihaja in kam vodijo njegova pota. Ker: čim bolj žlahtni so njegov izvor, poreklo in preteklost, tem obetavnejša naj bi bila prihodnost, ki ga čaka. Tudi njegov jezik naj bi bil več vreden, če ga je govoril imeniten prednik, Stari Grk, Rimljan (za Slovence pa Venet) pred dvema tisočletjema in več.

Milan Bufon: “V zadnjih sto letih je na Tržaškem število Slovencev upadlo za polovico”
Milan Bufon: “V zadnjih sto letih je na Tržaškem število Slovencev upadlo za polovico”

Dr. Milan Bufon, ki velja za mednarodno najbolj citiranega slovenskega družbenega geografa, že več desetletij raziskuje tržaško družbeno tkivo. Njegova najnovejša knjiga, znanstvena monografija Ethnos in topos - Družbene spremembe in narodnostna podoba slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do 2015, je temeljnega pomena za razumevanje sprememb, ki jih je v zadnjih sto letih doživela slovenska avtohtona skupnost na Tržaškem.

Ne samo oblikovalce kamna, izšolali bodo tudi zlatarje
Ne samo oblikovalce kamna, izšolali bodo tudi zlatarje

Če ne bo zapletov z akreditacijskim postopkom, bodo oktobra 2023 v predavalnicah v Sežani že sedeli prvi študenti Visoke šole za oblikovanje in fotografijo, ki jo ustanavlja Inkubator Sežana. Študijska programa bosta v primerjavi z zdajšnjima višješolskima obogatena z vsebinami, ki najbolje sledijo sodobnim trendom, posebno pri obdelavi in oblikovanju kamna. Tu bodo dali velik pomen tradiciji. Direktor Inkubatorja Dorijan Maršič je prepričan, da bo šola pritegnila tudi študente iz širšega okolja, denimo iz Furlanije Julijske krajine, lokalno gospodarstvo pa bo svoje dejavnosti gradilo skupaj s sežanskimi diplomanti.