Na valovih znanja
“Na jezikovnem področju gasimo požar s kanglicami”
“Na jezikovnem področju gasimo požar s kanglicami”

Dr. Matejka Grgič je po diplomi na tržaški univerzi magistrirala in doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je raziskovalka in docentka, ukvarja pa se tudi z medjezikovnim posredovanjem.

Goranu v spomin
Goranu v spomin

Dr. Gorana Filipija sem spoznala kot svetovalka za italijanski jezik na koprski enoti Zavoda za šolstvo v davnih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je v Kopru na Kovinarski srednji šoli učil italijanščino.

“Najbolj pereče je pomanjkanje učnega gradiva”
“Najbolj pereče je pomanjkanje učnega gradiva”

Maja Melinc Mlekuž je doktorirala iz didaktike slovenščine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Slovenščino poučuje na Univerzi v Novi Gorici, vrsto let pa jo je tudi na slovenskih šolah v Italiji. Na Sloriju je zadolžena za različne projekte s področja slovenščine v šoli.