Plus
Utrjevanje jezikovnega znanja
Utrjevanje jezikovnega znanja

Med temeljnimi nalogami Delovne skupine za slovenski jezik, ki od aprila 2019 deluje v okviru Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI), ima jezikovno izobraževanje pomembno mesto.

Na valovih znanja
Transkulturnost v objemu nacionalizma
Na valovih znanja
Transkulturnost v objemu nacionalizma

Transkulturnost, kot oznaka za prečenje meja kultur, ki jih običajno razumemo kot nacionalno zamejene, postaja vse bolj prepoznavna tako v znanstvenem okolju kot v vsakdanjem življenju. Predvsem na obmejnih območjih je transkulturnost, čeprav ne nujno ubesedena, prisotna “od nekdaj”. Tukaj se transkulturnost dejansko živi.

Med zgodovinsko simboliko in razvojem
Na valovih znanja
Med zgodovinsko simboliko in razvojem

Leto 2020 se bo v zgodovino človeštva zapisalo kot črno leto pandemije novega korononavirusa, za Slovence v Italiji pa je bilo tudi leto pomembnega jubileja, in sicer obeležitve 100. obletnice požiga Narodnega doma v Trstu. Narodni dom je bil od odprtja leta 1904 izraz narodnega, političnega, kulturnega in gospodarskega preporoda tržaških Slovencev.