Sporočilo: starejši so odveč!

Volilci so v nedeljo izglasovali enoletni odmik dveh na novo urejenih pravic - oskrbe v domovih starejših in družinskega pomočnika -, ki sta bili po dveh desetletjih sprejeti lani v zakonu o dolgotrajni oskrbi (DO). Glasujoči so zamik podprli zaradi zaupanja vladi, da določbi nista uresničljivi in naj bi jim zaradi tega grozil celo odvzem dodatka za pomoč in postrežbo ali postelje v domu. Kar ni res!

V zakonu lepo po slovensko piše, da bi vsi obdržali status in pravice do izdaje novih odločb o DO. Seveda bi bilo nujno v zakonu in spremljajočih podzakonskih aktih veliko dopolniti, popraviti, kakšen preostro zastavljen vstop v nivo oskrbe nadomestiti, a je bilo najlaže spisati zakon za odmik. In posnemati neumno vezavo denarja za poplačilo dviga plač v domovih na zakon, kot je to lani storila Janševa vlada.

“Janšev” zakon ni za v peč, kot je bilo slišati. Niso ga spisali njegovi politiki, pač pa strokovnjaki, podprti s 75 milijonov evrov vrednimi študijami in pilotnimi projekti.

“Janšev” zakon ni za v peč, kot je bilo slišati. Niso ga spisali njegovi politiki, pač pa strokovnjaki podprti s 75 milijonov evrov vrednimi študijami in projekti. Doslej, ko naj bi nastajal tako rekoč nov zakon, so jih v dobršni meri odstranili.

Ko so Nemčija leta 1995 in za njo vse kolikor toliko socialne države sprejele uvodne zakone o DO, niso vedele, kaj vse jih čaka v starajoči eri. Doslej so zakone nič kolikokrat dopolnile, nekatere, tudi Nemčija, so DO dodobra reformirale. Tudi v Sloveniji bi lahko sprejeli kateregakoli od več kot sto pripravljenih različic zakonov o DO, a nikoli ni bilo denarje in predvsem ne volje.

Volje bo vse manj, pomoči potrebnih vse več. Nimamo negovalnih domov in bolnišnic, imamo pa vse več dragih koncesijskih domov starejših. Nihče nima pojma, koliko tisoč ljudi je, ob vsega 350 družinskih pomočnikih, prepuščenih nemilosti ali vsaj nečloveškim stiskam neformalnih skrbnikov. Še manj, kako ob pomanjkanju kadrov več kot trenutnim 8265 prejemnikom nuditi pomoč na domu. Kako zgraditi še kakšen javni dom, da bo še nekaj od 119.000 nad 80 let starih Slovencev in drugih pomoči potrebnih lahko upalo na dostojno oskrbo.

Ker so v tako nemogočem položaju kot starejši tudi mladi, na nov prispevek za medgeneracijsko solidarnost ne gre računati. Slovenske plače so med najbolj obremenjenimi na svetu, z davki na nepremičnine pa smo na dnu. Nameri vlade, da bi s slednjim davkom plačala DO, gre prikimati. Seveda bi se morala že nekaj mesecev sočasno s postopnim uveljavljanjem DO ukvarjati s celovito davčno reformo. A je šele pri reformiranju dohodnine in sredi nagajanja opozicije in nasprotovanja skoraj “vse” Slovenije. Je res samo zaradi svoje stiske z odmikom zakona o DO starejšim sporočila, da so odveč?


Preberite še


Najbolj brano