Vojku Čoku častno managersko priznanje

Vojku Čoku, znanemu primorskemu menedžerju in predsedniku častnega razsodišča pri Združenju Manager, bodo drevi v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili častno priznanje. Prejel ga bo za posebne zasluge pri razvoju menedžerske organizacije in menedžerske stroke v Sloveniji.

Vojko Čok je dolga leta vodil Banko Koper.
Vojko Čok je dolga leta vodil Banko Koper. 

LJUBLJANA > Častno priznanje Združenja Manager so Vojku Čoku, ki že dolga desetletja aktivno deluje v tem stanovskem združenju, prinesli njegova preudarnost, profesionalnost in vestno delo. Kot predsednik častnega razsodišča pri združenju je s svojim delom pustil pečat v razvoju menedžerske organizacije in v spodbujanju ravnanja, skladnega z etičnim kodeksom združenja.

Etična drža je vse bolj pomembna

Čok poudarja, da čim višje je posameznik na družbeni lestvici, tem večjo težo ima njegov odnos do moralnih in etičnih norm. Menedžerji svoj ugled vzdržujejo in krepijo ne le z doseženimi poslovnimi rezultati, ampak tudi s svojo etično držo, ki predstavlja pomembno insignijo na njihovi karierni in, ker gre za javne osebnosti, tudi zasebni poti.

Etična načela imajo v zadnjem obdobju med menedžerji vse večjo veljavo. Vzrokov za to je več. Osveščenost glede pomena etičnega ravnanja se krepi, prihajajo pa tudi nove generacije menedžerjev, ki so bolj zavezani etičnim normam. “Nasploh pa se v celotni družbi krepi spoznanje, da je prave rezultate treba doseči na pravi način,” pravi Vojko Čok in hitro pristavi, da etične vrednote ne smejo biti odpustek za nedoseganje poslovnih rezultatov. In prav tako ni vseeno, kako so rezultati doseženi. “Oboje - etika in rezultati - so pomembni in eno brez drugega ne gre.”

Čok je od leta 2009 predsednik častnega razsodišča pri združenju. S svojim zgledom postavlja visoke standarde etičnega ravnanja, Skupaj z drugimi člani je z vso odgovornostjo presojal o spornih ravnanjih nekaterih članov združenja, ki so (ali bi lahko) škodovala gospodarstvu in ugledu managementa. Čok je ob tem večkrat poudaril, da razsodišče s svojo presojo nedvoumno sporoča članom in javnosti, da je upoštevanje etičnih načel najvišja vrednota združenja, hkrati pa ima taka presoja za člane močno preventivno vsebino.

Čok je javnosti najbolj znan kot nekdanji dolgoletni predsednik uprave Banke Koper. Pod njegovim vodstvom je prišla med šest največjih in najuspešnejših bank pri nas. Poleg tega je bil dolgoletni predsednik Kluba gospodarstvenikov slovenske Istre, predsednik programskega odbora regionalnih razvojnih programov, predsednik programskega sveta IN-PRIME ... Trenutno predseduje nadzornikom Intereurope, je pa tudi član upravnega odbora Primorske gospodarske zbornice.


Najbolj brano