Hilj Trivičevi podaljšali mandat na čelu koprskega stanovanjskega sklada

Koprski občinski svet je na današnji seji na predlog nadzornega sveta koprskega stanovanjskega sklada predsednico nadzornega sveta Mojco Hilj Trivič pooblastil za opravljanje funkcije vršilke dolžnosti predsednice sklada do imenovanja novega direktorja, a najdlje do 19. decembra.

Mojca Hilj Trivič Foto: Nataša Hlaj
Mojca Hilj Trivič Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Pooblastilo je bilo potrebno sprejeti, ker bi se Mojci Hilj Trivič sicer mandat vršilke dolžnosti iztekel sredi junija, je pojasnil član nadzornega sveta Miloš Šenčur.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je brez direktorja s polnimi pooblastili vse od razrešitve Gorana Malenića decembra lani zaradi očitkov o zamudah pri uresničevanju projektov in raznih nepravilnostih. Od takrat funkcijo kot vršilka dolžnosti opravlja Hilj Trivičeva. Vmes je nadzorni svet sklada za direktorsko funkcijo sicer izbral Miloša Milivojevića, ki pa je še pred uradno potrditvijo umaknil svojo kandidaturo.

Iz opozicijskih vrst je bilo sicer slišati nekaj negodovanja. Tako je Alan Medveš (Levica) ocenil, da podaljšanje mandata vršilke dolžnosti Hilj Trivičevi za dodatnega pol leta ni dopustno ter da so že zdaj vzpostavljeni vsi pogoji za izbiro novega direktorja.

Občinski svetniki so se med drugim seznanili s poročilom o delu in ugotovitvah nadzornega odbora občine za leto 2019. Kot izhaja iz poročila, je nadzorni odbor med drugim pri pregledu smotrnosti uporabe poslovnih prostorov družbe Bonifika, ki upravlja z garažno hišo in lokali na ploščadi pred istoimensko športno dvorano, zahteval, da se občinski urad za družbene dejavnosti in razvoj opredeli do navedb, da se je leta 2008 podeljevalo omenjene prostore društvom in ostalim organizacijam brez kriterijev, pisnih sklepov in pravne podlage.

Poleg tega je pregled evidenc, ki so osnova za uporabo stavbnih zemljišč, pokazal, da niso bila zagotovljena načela gospodarnosti, preglednosti, strokovnosti in skrbnosti ter načelo enake obravnave pred zakonom. “Obstaja verjetnost, da je Mestna občina Koper utrpela škodo oziroma omogočila fizični ali pravni osebi pridobitev gospodarskih koristi,” piše v poročilu.

Nadzorni odbor v lanskem letu sicer ni opravil vseh v letnem načrtu predvidenih nalog, zato je sklenil opraviti nadzor oziroma pregled menjalnih pogodb občine za zemljišča v letih 2016, 2017 in 2018 ter temeljitejši nadzor posameznih menjalnih poslov mestne občine, med drugim s Solzo in Evo Popovič, torej mamo in soprogo bivšega župana Borisa Popoviča.

Predsednik nadzornega odbora Jadran Bajec je zavrnil nekatere očitke javnosti, da pregledujejo samo delo bivšega župana. Kot je pojasnil, delo nadzornega odbora zahteva prav to, da pregledujejo zadeve za nazaj, kar pa ne pomeni, da v prihodnje ne bodo pod drobnogled vzeli tudi del sedanjega občinskega vodstva.

Občinski svet je na današnji seji med drugim sprejel tudi zaključni račun občinskega proračuna za leto 2019. V obravnavanem obdobju je mestna občina realizirala 58,76 milijona evrov odhodkov in izkazala primanjkljaj v višini dobrih 717.000 evrov.

Kot je navedla vodja urada za finance in računovodstvo Vilma Milunovič, je bila realizacija načrtovanih prihodkov skoraj 98-odstotna, pri čemer so bili kapitalski prihodki za približno milijon evrov nižji od načrtovanega. Na strani investicijskih odhodkov je bila realizacija manjša od načrtovanega zaradi zamika posameznih projektov, katerih zaključek se prenaša v letošnje leto.

Po besedah Milunovičeve se je občina ob tem za izvršitev proračuna tudi zadolžila, med drugim za projekt gradnje garažne hiše pod Muzejskim trgom in za dokončanje bazenskega kompleksa.


Najbolj brano