Prvi pomembni korak čez občinske meje

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina so včeraj uspešno ustanovili. S tem so občine nadgradile projekt skupne blagovne znamke in si odprle vrata do državnega denarja. A tri občine med soustanovitelji manjkajo. Ena je v slovo pomahala tik pred zdajci.

V konferenčnem centru Perla se je zbrala večina svetnikov treh 
občin.  Foto: Luka Carlevaris
V konferenčnem centru Perla se je zbrala večina svetnikov treh občin.  Foto: Luka Carlevaris

NOVA GORICA > Občine na Goriškem skupni javni zavod nujno potrebujejo. Nova Gorica z Vipavsko dolino je namreč po razvojni strategiji slovenskega turizma uvrščena med 34 vodilnih destinacij. In Slovenska turistična organizacija v tej regiji potrebuje sogovornika, kot je svetnikom treh občin na sinočnjem skupnem zasedanju pojasnila direktorica STO Maja Pak.

Na predzadnjem mestu

Poleg tega brez zavoda občine ne morejo do denarja, ki ga za promocijo in digitalizacijo vodilnih destinacij razpisuje ministrstvo za gospodarstvo. Od 34 destinacij se jih je na razpis prijavilo že 32, je povedala Eva Štraus Podlogar z ministrstva za gospodarstvo. Manjkata le Goriška in Ankaran. V tem smislu goriške občine lovijo zadnji vlak. Prijavo so že napisali, so povedali župani, še preden je bil zavod sploh ustanovljen.

Mauricij Humar

Miren-Kostanjevica

“Vprašanje je, ali je nujno, da se sedaj pridružimo.”

S precejšnjo večino glasov so svetniki kljub nekaterim pomislekom in kljub občutku, da je naglica škodljiva, dokument spravili pod streho. In to po hitrem postopku, tako da odlok že velja. A da je bilo kar nekaj zapletov, pa čeprav so besedilo pripravljali kar dolgo, je dokazovalo tudi dejstvo, da so tik pred razpravo na mizo prinesli precej tehničnih in tudi vsebinskih popravkov.

Boleča praznina

Veliko pozornosti so svetniki treh občin posvetili dejstvu, da manjkajo tri lokalne skupnosti: Miren, Vipava in Šempeter-Vrtojba. “To, da smo pripravljeni izbrisati občinske meje, je velik dosežek in uspeh. Osredotočimo se na to, da smo trije, in ne na to, da nas ni šest,” je bil pragmatičen Matej Arčon. A je občutek nelagodja obstal. Predvsem zato, ker se je občina Miren- Kostanjevica iz igre umaknila v zadnjem trenutku. Kot pravi župan Mauricij Humar, se občina seveda želi povezovati s sosedami na področju turizma. Občinski odbor za gospodarstvo pa je presodil, da ni smiselno hiteti in se o tem odločati na skupni seji občinski svetov, ampak da “bi šli po normalnih postopkih” oziroma, da se o tem odloča na redni seji občinskega sveta. “Vprašanje je bilo, ali je nujno, da se sedaj pridružimo. Prevladalo je mnenje, naj počakamo, premislimo, in bomo zraven, ko bo primeren čas,” razlaga župan.

Matej Arčon

Nova Gorica

“Osredotočimo se na to, da smo trije, in ne na to, da nas ni šest.”

“V predstavitvi razlogov za ustanovitev skupnega javnega zavoda je bilo preveč poudarka na tehničnih razlogih, denimo večjih možnostih prijav na razpise, in premalo na vsebinskih. Dodatno se je zataknilo pri (pre)nizkih postavljenih pogojih za imenovanje direktorja, uporabi preveč blagovnih znamk, v vodenju dveh enot z različnima vsebinama, velikem številu zaposlenih v prvem letu delovanja,” je pomisleke nekoliko konkretneje opredelila vodja mirenskega zavoda za turizem Ariana Suhadolnik.

Ob še nekaterih pripombah o pristojnosti posameznih organov zavoda je bilo nekaj razprave o pogojih za imenovanje direktorja. Predvsem o tem, da se zahteva le visoka strokovna oziroma prva bolonjska stopnja izobrazbe. S tem se nabor kandidatov veča, so utemeljevali predlagatelji. Pomembne pa so predvsem izkušnje. “Verjamem, da mora imeti direktor srce in širino. Ampak mora imeti tudi nekaj v glavi,” je poudarila novogoriška svetnica Mirjam Bon Klanjšček. Besedilo odloka je ostalo takšno, kot je bilo.

Poštena delitev

Zavod je organiziran tako, da sta vodstvu podrejeni dve organizacijski enoti: Nova Gorica, ki skrbi za mesto, in Vipavska dolina, ki skrbi za podeželje. Njima pa turistično informacijski centri. Ključ finansiranja je utemeljen na Zakonu o financiranju občin in predvideva, da MONG nosi 56 odstotkov stroškov, občina Ajdovščina 36, občina Renče-Vogrsko pa 8 odstotkov stroškov.


Komentar novinarja

Vesna Humar

Skupaj, ampak ne preveč

Res je, da je znamenita popotniška družba Lonely planet, torej osamljeni planet, Vipavsko dolino umestila med deset zanimiv evropskih destinacij prihodnjega leta. Ampak res je tudi, da je vsaka občina v Vipavski dolini do neke določene mere svoj osamljeni planet. In čeprav se, kot opažajo tudi tisti, ki od turizma živijo, miselnost razvija v pravo smer, je proces mnogo prepočasen. Kajti globalni turizem je dinamična dejavnost, trendi vznikajo in upadajo in tistemu, ki ni pripravljen unovčiti priložnosti ...

Preberi več

Najbolj brano