Iščejo idejo za ankaranski grb

Tri leta po svojem uradnem nastanku je občina Ankaran pripravljena, da poišče podobo svojega bodočega grba in zastave. Doslej se je predstavljala s simboličnim grbom zelene barve, tokrat išče podobo, iz katere bo razvidna njena identiteta.

V občinskih prostorih in na drugih javnih mestih se ankaranska 
občina zadnja leta predstavlja s podobo bele zastave in zelenega 
grba.
V občinskih prostorih in na drugih javnih mestih se ankaranska občina zadnja leta predstavlja s podobo bele zastave in zelenega grba. 

ANKARAN > Pobude za “pravi” grb krajani vodstvu občine pošiljajo že dlje časa in prav grb je vsakič znova med predlogi pri oblikovanju participatornega proračuna občine. Ideje za nov grb in zastavo bo občina sprejemala do 30. aprila, kdorkoli pa bo svoje zamisli poslal, mora upoštevati osnovno idejo, kakšen naj bo ankaranski grb. Občina se namreč želi predstaviti kot obmorska, sredozemska, do narave odgovorna in trajnostno naravnana.

V grbu naj bi bile združene naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti kraja ter njegovih prebivalcev, upoštevane pa morajo biti tudi splošne norme s področja grboslovja z vidika barv, grbovnih elementov in elementov ščita.

Do 30. aprila je treba poslati idejne rešitve za ankaranski grb in zastavo.

“Manj je več”

“Tudi za dober grb velja, da je manj več. Da torej simbolov ni preveč in da podoba ni nasičena. Za primerjavo lahko povem, da sta denimo grba Celja in Ptuja boljša od grbov Maribora ali Ljubljane,” še dodaja član ankaranske strokovne komisije Aleksander Hribovšek, vodja slovenskega spletnega portala o heraldiki in veksilologiji.

Na javni anonimni natečaj lahko svoje predloge pošljejo tako fizične kot pravne osebe. Vsak udeleženec natečaja lahko odda več celostnih idejnih rešitev, vendar pa mora vsak predlog zajemati oblikovno rešitev, tako grb in kot zastavo. Predloge je treba oddati v zaprti ovojnici s pripisom “Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave”. Izdelke bo komisija v tajnosti odpirala 10. maja. O izbiri bodo avtorji obveščeni osebno.

600

evrov

bo prejel zmagovalec idejnega natečaja.

300

evrov

bosta prejela drugi in tretje izbrani predlog.

Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije, njihovi ožji družinski člani, nihče od zaposlenih na občinski upravi občine ali njihovi ožji družinski člani.

Pred krajane s tremi idejami

Natečajna komisija bo na podlagi strokovnih kriterijev izbrala tri idejne rešitve, ki bodo tudi nagrajene, o končnem zmagovalcu pa bodo odločali občani. V komisiji bodo tudi predstavniki oblikovalske, heraldične in komunikacijske stroke. Izbran prijavitelj bo prejel 600 evrov nagrade, neizbrana prijavitelja pa po 300 evrov.

Občina si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad, če prispeli predlogi ne bodo izpolnjevali meril natečaja. Več informacij v zvezi z natečajem je dostopnih na telefonski številki 05/6653000 ali elektronski pošti na naslovu info@obcina-ankaran.si.


Najbolj brano