Za naložbe v Slovensko vojsko letos 120 milijonov evrov

Vlada je na dopisni seji sprejela letni načrt za izvajanje investicij v Slovenski vojski (SV). Ministrstvo za obrambo (Mors) bo letos razpolagalo s 120,55 milijona evrov za projekt dveh ključnih zmogljivosti za zagotavljanje nacionalne in kolektivne obrambe v okviru zveze Nato. To sta bataljonska bojna skupina in enota za specialno delovanje.

Ministrstvo za obrambo  bo letos razpolagalo z 120,55 milijona evri 
za projekt dveh ključnih zmogljivosti za zagotavljanje nacionalne 
in kolektivne obrambe v okviru zveze Nato. To sta bataljonska 
bojna skupina in enota za specialno delovanje. Foto: STA
Ministrstvo za obrambo bo letos razpolagalo z 120,55 milijona evri za projekt dveh ključnih zmogljivosti za zagotavljanje nacionalne in kolektivne obrambe v okviru zveze Nato. To sta bataljonska bojna skupina in enota za specialno delovanje. Foto: STA

LJUBLJANA > Načrtovana sredstva so višja od določenih v zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, ki jih na letni ravni določa pri 100 milijonih evrov. Znesek je povečan za del nerealiziranih finančnih sredstev iz prejšnjega leta, so na Morsu zapisali v sporočilu za javnost.

Mors bo letos izvajal že podpisan izvedbeni dogovor z italijanskim obrambnim ministrstvom glede nakupa taktičnega transportnega letala C-27J Spartan. Izdelal in potrdil bo tudi investicijsko dokumentacijo za nakup helikopterjev za podporo delovanja specialnih sil.

Glede bojnih vozil bo realiziral določene finančne obveznosti za lahka štirikolesna oklepna vozila LKOV 4x4 oshkosh in sklenil nadaljnje izvedbene akte za nakup osemkolesnikov boxer 8x8. Z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) je Mors pooblaščen skleniti obligacijskopravno pogodbo o nakupu omenjenih osemkolesnikov in še varnostni sporazum, memorandum o soglasju, programsko odločitev ter realizacijo določenih prevzetih finančnih obveznosti.

Izvajali se bodo tudi postopki naročil za komunikacijske in informacijske sisteme ter glede kibernetske obrambe. Investicijska dokumentacija za oba projekta je že izdelana.

Modernizacija infrastrukture in naprav na območju vadišča Poček in strelišča Bač

Načrtovana je še modernizacija infrastrukture in naprav na območju vadišča Poček in strelišča Bač, ki se nahajata v osrednjem vadišču SV Postojna. Ob tem se bo začela tudi gradnja strelišča Apače in posodobitev vojaške infrastrukture v Vojašnici Edvarda Peperka. Cilj zadnje naložbe je zagotovitev zmožnosti za delo poveljstev in enot SV. To vključuje ureditev delovnih in bivanjskih prostorov za pripadnike SV, gradnjo delavnic in garaž za vozila ter zagotovitev vojaške vadbene infrastrukture.

Nadaljevali bodo projekte pehotne oborožitve in opreme ter oborožitve specialnih sil. Na ravni celotne SV bodo nadaljevali projekt menjave osebne zaščitne opreme vojaka.

Mors bo začel še z izdelavo investicijske dokumentacije za nakup taktičnih tovornih vozil, nujnih reševalnih vozil in dokupa opreme za lahko premično bolnišnico Role 2.

Načrtovana sta tudi dokup protioklepnih raketnih sistemov ter priprava investicijske dokumentacije za zagotovitev raketnih sistemov zračne obrambe kratkega in srednjega dosega.

Skladno z zakonom bo vlada spremljala uresničevanje letnega načrta in ga po potrebi spremenila oziroma dopolnila, dodajajo na Morsu.


Najbolj brano