Vlada sprejela pobudo o sklenitvi solidarnostnega sporazuma s Hrvaško za oskrbo s plinom

Vlada je na današnji seji sprejela pobudo za sklenitev sporazuma s Hrvaško o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom. Sporazum državi podpisnici omogoča, da v primeru motnje v oskrbi s plinom svojih zaščitenih odjemalcev sopodpisnico zaprosi za solidarnostno pomoč. Podoben sporazum z Italijo je DZ že ratificiral.

Podoben sporazum z Italijo je DZ že ratificiral, aktivnosti za 
sklenitev takšnega sporazuma z Avstrijo pa še potekajo Foto: Tomaž Primožič/FPA
Podoben sporazum z Italijo je DZ že ratificiral, aktivnosti za sklenitev takšnega sporazuma z Avstrijo pa še potekajo Foto: Tomaž Primožič/FPA

LJUBLJANA > Osnutek sporazuma ureja tehnične, pravne in finančne podlage za izvajanje solidarnostnega mehanizma med državami članicami EU za pomoč pri dobavi plina zaščitenim odjemalcem v skladu z evropsko uredbo o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Kot poudarjajo, država celoten mehanizem solidarnostne pomoči aktivira kot zadnjo možnost, potem ko je izvedla vse možne ukrepe za zagotovitev oskrbe svojih zaščitenih odjemalcev, vključno z ukinitvijo dobave plina vsem svojim nezaščitenim odjemalcem.

Skladno s slovensko zakonodajo so zaščiteni odjemalci poleg gospodinjstev tudi osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem. Med te sodijo zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego, vzgojno-varstvene dejavnosti, izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter univerzitetnimi knjižnicami, in socialnovarstvene dejavnosti.

Skladno s sporazumom bo država, ki nudi solidarnostno pomoč, po svojih najboljših močeh izvedla ukrepe v svojem plinskem sistemu, da bi lahko ponudila potrebno količino plina državi prejemnici. Država prejemnica se lahko odloči, ali določeno ponudbo sprejme ali ne. Če se odloči za prejem ponudbe za oskrbo s plinom v okviru solidarnostne pomoči, se skladno z evropsko uredbo in sporazumom obveže zagotoviti plačilo prejetega plina, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Sporazum bi v primeru sprejetja veljal za obe strani, torej bi lahko Slovenija zaprosila Hrvaško za pomoč in obratno.

Sredi julija je DZ ratificiral sporazum med Slovenijo in Italijo o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom. Aktivnosti za sklenitev takšnega sporazuma z Avstrijo pa še potekajo.


Najbolj brano