Vlada načrtuje več investicij za zmanjšanje čakalne liste za sprejem v študentske domove

Vlada načrtuje več investicij, s katerimi bo skušala zmanjšati čakalne liste za sprejem v študentske domove v Ljubljani in Mariboru. Poleg tega je pristojno ministrstvo konec januarja javnim zavodom posredovalo poziv za izvedbo vzdrževalnih del na javnih študentskih domovih za leti 2023 in 2024, za kar je namenilo 5,5 milijona evrov.

V stavbi v Prisojah, kjer so pred leti bivali delavci Luke, bodo po 
temeljiti obnovi bivali študenti.  Foto: Tomaž Primožic/FPA
V stavbi v Prisojah, kjer so pred leti bivali delavci Luke, bodo po temeljiti obnovi bivali študenti.  Foto: Tomaž Primožic/FPA

LJUBLJANA > Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je 24. januarja prevzelo del delovnega področja ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno področje visokega šolstva ter s tem tudi investicije v študentske domove in reševanje te problematike.

V Prisojah v Kopru bo v tem letu na voljo skupaj 242 ležišč

V zadnjih 12 letih so v Ljubljani prenovili Dom Visoke šole za zdravstvo s 186 ležišči, v Mariboru so odkupili objekta na Smetanovi z 276 ležišči in Quadro s 150 novimi ležišči, prenovili študentski dom z 265 ležišči in študentski dom 7 z 255 ležišči.

V Kopru so izvedli številne investicije v obnove in nakupe študentskih domov, med drugim so kupili objekt Prisoje, kjer bo po zaključku celovite prenove v tem letu na voljo skupaj 242 ležišč. V Novem mestu pa so preuredili stolpič študentskega doma in pridobili 175 ležišč.

Zaradi pomanjkanja ležišč za študente visokošolskih zavodov v javnih študentskih domovih ministrstvo omogoča možnost subvencioniranega bivanja tudi v zasebnih študentskih domovih, ki jih izbere na javnem razpisu. Okvirna višina sredstev, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2023/2024, znaša 134.400 evrov.

Poleg tega ministrstvo nudi možnost bivanja pri zasebnikih s subvencijo, in sicer je za tekoče študijsko leto v Ljubljani razpisanih 600 ležišč, v Kopru pa 545.

Nekateri študenti se raje kot za subvencijo odločijo za dodatek za bivanje, ki je višji. Ta znaša 85,93 evra in pripada študentu, katerega stalno bivališče je od kraja izobraževanja oddaljeno več kot 25 km, če je strošek najema najmanj 65 evrov na mesec.

Vlada v Ljubljani načrtuje novogradnjo študentskega doma s približno 370 ležišči v sklopu ureditve na območju Roške, skupaj z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje in Srednjo oblikovno šolo s športno dvorano. Za ta projekt trenutno poteka priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta, projekti za gradnjo bodo nared v letu 2024. Poleg tega je v teku prostorsko programska preveritev novogradnje študentskega doma s približno 160 ležišči na območju Viča ob Gerbičevi cesti.

V Mariboru poteka prenova objekta univerze depandanse in telovadnice ob študentskem domu 1 na Tyrševi 1 s 160 ležišči in Študentskega doma 15 s 150 ležišči. Projekta se sofinancirata iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost.

Za vzdrževalna dela bodo v dveh letih namenili 5,5 milijona evrov

Poleg tega je ministrstvo 25. januarja javnim zavodom posredovalo poziv za izvedbo vzdrževalnih del na javnih študentskih domovih za leti 2023 in 2024. S pozivom je predvidenih 3,5 milijona evrov za tekoče leto in dva milijona za prihodnje leto.

"S temi sredstvi se bodo izvedla prioritetna vzdrževalna dela v domovih, s čimer se bo izboljšal tudi bivalni standard študentov," so odgovorili z vlade na poslansko vprašanje poslanca SDS Andreja Hoivika v zvezi s študentskimi domovi.


Najbolj brano