V Generaliju bodo odpuščali

V zavarovalnici Generali, ki si je januarja pripojila Adriatic Slovenico, bodo zmanjšali število delavcev. Program razreševanja presežnih delavcev predvideva različne rešitve, a brez odpovedi najbrž ne bo šlo, niti v koprskem delu ne. Postopki še trajajo, zato še ne morejo napovedati končnega števila tistih, ki bodo ostali brez službe. Ocenjujejo pa, da jih ne bo veliko.

Nekaj odpovedi bo najbrž tudi v koprskem delu Generalija, kjer je 
skupaj 271 zaposlenih.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Nekaj odpovedi bo najbrž tudi v koprskem delu Generalija, kjer je skupaj 271 zaposlenih.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

LJUBLJANA > Zaradi združitve in drugih poslovnih razlogov so se v družbi Generali lotili reorganizacije. Sprejeli so novo organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest, delavcem so zdaj ponudili nove pogodbe o zaposlitvi.

Največ 27 odpovedi?

Hkrati pa so ugotovili, da so v posameznih delih družbe odvečni delavci, zato so, po posvetovanjih s predstavniki delavcev, sprejeli tudi program razreševanja teh delavcev. Tisti, ki so na seznamu - tudi iz koprskega dela družbe jih je nekaj - so v teh dneh dobili obvestilo o tem.

“V teh dneh poteka seznanitev tako delavcev glede novih pogodb o zaposlitvi kot tudi delavcev, ki so bili ugotovljeni kot presežni. Vsi postopki še potekajo, zaradi česar ni mogoče podati končnega števila presežnih delavcev, ocenjujemo pa, da ne bo preseglo dveh odstotkov vseh zaposlenih,” so pojasnili v zavarovalnici Generali. Ta ima skupaj 1341 zaposlenih, kar pomeni, da bi v celotni družbi, ki ima poslovalnice po vsej državi, brez službe ostalo največ 27 delavcev.

Od ponudbe novega delovnega mesta do usposabljanja

Program razreševanja presežnih delavcev predvideva različne rešitve, pripravili pa so tudi ukrepe, s katerimi bi čim bolj znižali število odpuščenih oziroma jim olajšali pot do nove zaposlitve. Tako jim bodo ponudili zaposlitev na drugo delovno mesto znotraj zavarovalnice, individualno karierno svetovanje in usposabljanje za različne kompetence, sodelovali pa bodo tudi z zavodom za zaposlovanje. “Od družbe Generali smo dobili program razreševanja presežnih delavcev, res so se angažirali pri možnostih, ki jih ponujajo presežnim delavcem. Vse pa kaže, da tistih, ki bodo ostali brez službe, ne bo veliko,” je potrdila tudi direktorica ljubljanske območne službe zavoda za zaposlovanje Barbara Vrtačnik.

Tudi v sindikatu ocenjujejo, da so dosedanji pogovori potekali korektno. Podobno ocenjujejo tudi v svetu delavcev. “Program presežnih delavcev je delodajalec pripravil po zakonitih postopkih in rokih ter v sodelovanju s predstavniki delavcev. Na posvetovanjih smo izpostavili tudi dodatna vprašanja in predlagali predloge, ki jih je družba pri sprejemanju odločitev nekaj tudi upoštevala,” meni Borut Šuštaršič, predsednik sveta delavcev in dodaja, da se je po združitvi veliko dogajalo na področju optimizacije procesov in na poenotenju informacijskih sistemov, zato v svetu delavcev niso bili presenečeni nad ugotovljenimi presežki.


Najbolj brano