Uvod v razpad javnega zdravstva

Odločitev in vsi postopki zdravstvenega ministrstva glede ustanavljanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) so nerazumni, potekajo mimo stroke in so lahko uvod v razpad klinične, vrhunske znanstvene zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Tako v imenu stroke sporoča v odprtem pismu javnosti in ministrstvu Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva.

Bosta odhajajoča vlada in zdravstveno ministrstvo prisluhnila 
argumentom stroke glede zdravljenja malih srčnih bolnikov?
Bosta odhajajoča vlada in zdravstveno ministrstvo prisluhnila argumentom stroke glede zdravljenja malih srčnih bolnikov?  

LJUBLJANA > “Pozdravljamo napor prof. dr. Gregoriča, ki se je pripravljen vključiti v reševanje le enega izmed velikih problemov slovenskega zdravstva. Vendar glavni strokovni svet (GSS) meni, da bi bilo smiselno njegove aktivnosti preusmeriti neposredno v pomoč UKC Ljubljana, saj dvojna terciarna dejavnost na istem strokovnem področju srednjeročno vodi v razgradnjo največjega univerzitetnega kliničnega centra v državi,” navaja odrto pismo, ki sta ga podpisala predsednica sveta Maja Šoštarič in predsednik društva Radko Komadina.

Stare napake in sesutje sistema

Pismo izpostavlja, da se bo ob ustanavljanju neodvisnega državnega inštituta, ki diskriminira vrhunske domače zdravnike, sprožil domino efekt in zajel vse terciarno zdravljenje.

“Dejavnost glede na število zdravnikov ne dosega standardov, ki bi še zagotavljali varno obravnavo najteže bolnih otrok iz Slovenije.”

GSS budno spremlja aktivnosti in porajanje NIOSB, ki naj bi domnevno odpravil težave v zvezi z zdravljenjem malih srčnih bolnikov, nujno potrebnih operacij. Žal je stroka prezrta, tudi delne informacije prejema le iz medijev in deloma od redkih posameznikov blizu ministrstva.

“Sodelovanje prof. dr. Gregoriča bi morali usmeriti v krepitev obstoječega kliničnega centra in te dejavnosti ... Skrbi nas, da uvajanje modela dela ni varno, v kolikor ni zagotovljene kontinuitete dela z bolniki. Model NIOSB se pomembno ne razlikuje od tistega, ko je od konca leta 2007 do aprila 2014 v UKC Ljubljana operacije občasno izvajal dr. Mishaly in mu je eksterni strokovni nadzor očital odstopanja od kakovosti in varnosti za bolnike. Po ocenah strokovnjakov je zdaj program v določenih delih celo slabši, saj sta v enoti otroške intenzivne terapije namesto dvajsetih zdravnikov zdaj le dva,” izpostavlja pismo.

Skregano s standardi in razumom

Resno opozarjajo, da dejavnost glede na število zdravnikov ne dosega standardov, ki bi še zagotavljali varno obravnavo najteže bolnih otrok. “Tudi ni več sodelovanja otroških kardiologov, ki so zapustili UKC Ljubljana. Izvajalci trenutnega modela med slovenskimi kirurgi niso našli mladega specialista ali specializanta, ki bi se učil otroške srčne kirurgije in bi v prihodnje operiral otroke. Za izvajanje programa manjka tudi medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev.”

Predlagajo, da bi to, že obstoječo dejavnost in tisto v NIOSB, povezali in jo organizirali v sklopu UKC. To bi bilo strokovno tudi najbolj smiselno.

Politika je v celoti zanemarila strokovnost in stroko. Ob tem ni jasno razmejila niti obsega dela, delitve dela, programa, ki delo določa in plača. Zato se sprašujejo, ali bo NIOSB vzporedna terciarna dejavnost? Bo ob njem še naprej delovala tudi tista v UKC? Bo dobil NIOSB zanjo dodatni program dela, ali ga bodo na ta račun odvzeli UKC? Če se bo zgodilo slednje, ocenjujejo, da bo to uvod v razpad UKC, kar bi posledično vodilo v razpad sistema vseh terciarnih dejavnosti v Sloveniji in v razpad javnega zdravstva.

Dodajajo tudi: “Proces ustanavljanja zavoda je v nasprotju s prof. Gregoričevim mednarodnim poročilom o preteklem delu otroške srčne kirurgije.” Zanima jih tudi, ali bo zagotovljeno 24-urno prevajanje vseh dokumentov in dokumentacije, saj je to nujno, da ne pride do napak pri zdravljenju in do napačnih diagnoz.


Najbolj brano