Ustavno sodišče zadržalo določbo vladnega odloka, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu

Ustavno sodišče je sprejelo pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena vladnega odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije covida-19 ter do končne odločitve zadržalo izvrševanje tega člena, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu. Odločitev je danes objavljena v uradnem listu.

 Foto: Tina Kosec
Foto: Tina Kosec

LJUBLJANA > Vlada je 28. marca sprejela odlok, s katerim je močno omejila izstop in vstop v državo, s čimer je želela pred velikonočnimi prazniki omejiti grožnjo širjenja novega koronavirusa. Od 29. marca so tako za slovenske državljane in osebe s prebivališčem v Sloveniji prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme, med katerimi so med drugim osebe, ki so prebolele covid-19 ali pa so se cepile proti tej bolezni.

Pobude za oceno ustavnosti 11. člena odloka so vložili Rok Ban in družba Bas Production, Matic Kocjančič in nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar, ki trdijo, da so jim s tem kršene številne pravice.

Ustavno sodišče je njihove pobude sprejelo in v sklepu ugotovilo, da so škodljive posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijane določbe ob njeni morebitni protiustavnosti, s katero bi se omejila možnost izstopa iz države in prek tega omejile pravica do svobode gibanja, pravica do zasebnega in družinskega življenja ter pravica do svobodne gospodarske pobude, hujše od škodljivih posledic za varstvo javnega zdravja, ki bi jih lahko povzročilo začasno zadržanje izvrševanja te določbe ob njeni morebitni ustavni skladnosti. Sodišče je zato sklenilo zadržati izvrševanje 11. člena odloka do svoje končne odločitve.

Odločitev o sprejetju pobud je podprlo osem ustavnih sodnikov, proti je glasoval sodnik Klemen Jaklič. Odločitev o zadržanju izvrševanja omenjenega člena pa je podprlo sedem sodnikov, proti sta glasovala Jaklič in Marko Šorli. Jaklič je ob tem podal odklonilno ločeno mnenje, Šorli pa je dal delno pritrdilno in delno odklonilno ločeno mnenje. Sodnici Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs ter sodnik Rok Čeferin so dali pritrdilna ločena mnenja.

Danes so nevladne organizacije od vlade sicer zahtevale, da nemudoma odpravi ukrep prepovedi odhoda iz države. Vlado so pozvale, naj ukrepe načrtuje v sodelovanju z epidemiološko stroko brez nesorazmernega poseganja v človekove pravice posameznih skupin prebivalstva in nadaljnjega poglabljanja razlik ter neenakosti v družbi.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja koronavirusa, ki ga je vlada sprejela 28. marca, je nesorazmeren in ustavno sporen, so prepričani v Mirovnem inštitutu, Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij, Zavodu za kulturo raznolikosti Open in zavodu Danes je nov dan. Namesto popolnega zaprtja meje bi po njihovih besedah vlada lahko preprečevala širjenje bolezni z vzpostavitvijo učinkovitega sistema testiranj in karanten. "Vlada je namesto tega brutalno in nonšalantno posegla v temeljno pravico do gibanja vseh," so ocenili.

Povzeli so besede ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, in sicer da je bil ukrep prepovedi prehajanja meje sprejet predvsem zato, da bi med prazniki ljudem preprečili obiskovanje družin in sorodnikov v državah na Balkanu. Ob tem so opozorili, da je bil sprejet z namenom, da bi prizadel priseljence, saj jim ne odreka le pravice do svobode gibanja, temveč tudi do zasebnega in družinskega življenja. "Ideja, da bomo epidemijo obvladali na račun omejevanja pravic drugih, je morda marsikomu všečna, vendar je praksa tudi tokrat pokazala, da so zaradi nacionalističnih in rasističnih politik na koncu prizadeti vsi," so opozorili.

Svoboda gibanja je osnovna človekova pravica, na kateri temelji pravni red Evropske Unije in Republike Slovenije, zagotavlja pa jo tudi ustava v 32. členu, so zapisali. Od vlade pričakujejo tudi, da bo stremela k reševanju epidemije covida-19 in omogočala dostojno življenje vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije.


Najbolj brano