Tudi v tem šolskem letu osnovnošolcev več, srednješolcev pa manj kot v preteklih letih

V šolskem letu, ki se izteka, je bilo v vrtce vpisanih 87.708 otrok, v šolo pa 190.156 učencev in 72.783 dijakov. Število otrok v vrtcih se še vedno zvišuje, tudi število učencev, medtem ko je dijakov z vsakim letom manj, prav tako se je do letos zmanjševalo število študentov, kažejo podatki Statističnega urada (Surs).

 Foto: STA
Foto: STA

LJUBLJANA > V študijskem letu 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 76.728 študentov, en odstotek več kot v prejšnjem študijskem letu. Zadnjih devet let je število študentov vztrajno padalo, v povprečju za več kot 4320 na študijsko leto. Lani je bilo študentov 75.991, kar je skoraj 39.000 manj kot pred desetimi leti. V letošnjem študijskem letu pa je bilo študentov spet več kot prejšnje leto. Število študentov je najopazneje zraslo med doktorskimi študenti za sedem odstotkov in študenti visokošolskega strokovnega izobraževanja za 3,2 odstotka, navaja Surs.

Število srednješolcev še vedno upada

V srednješolsko izobraževanje se je v tem šolskem letu na 145 javnih srednjih šolah, šestih zasebnih ter v petih zavodih za mladostnike s posebnimi potrebami vključilo 72.738 dijakov. Njihovo število še vedno upada. Ta generacija srednješolcev je ena najmanjših v zadnjih 70 letih. Na Sursu pričakujejo, da se bo ta trend začel obračati, saj bodo prihajajoče generacije 15-letnikov številčno čedalje močnejše.

Med 20.098 dijaki prvih letnikov je bilo 19.258 takih, ki so se v srednjo šolo vpisali prvič. Preostali so ali ponavljali prvi letnik ali so zamenjali program. V srednješolsko izobraževanje je bilo vključenih 90,6 odstotka mladih, starih od 15 do 18 let, oziroma 92,8 odstotka, če upoštevamo tudi tiste 15-18-letnike, ki so bili vključeni v izobraževanje za odrasle.

Letos je bilo v srednje splošno izobraževanje vpisanih 35 odstotkov vseh dijakov, od tega je bilo 62 odstotkov deklet. V poklicno in strokovno izobraževanje se v precej večjem številu vključujejo fantje kot dekleta.

V šolskem letu 2018/19 je srednješolsko izobrazbo zaključilo 17.368 dijakov. 5906 dijakov (34 odstotkov) je pridobilo srednjo splošno izobrazbo. Srednjo strokovno izobrazbo je pridobilo 7927 dijakov (45 odstotkov), srednjo poklicno 3183 (18 odstotkov) in nižjo poklicno 352 (2 odstotka), so navedli na Sursu.

Število osnovnošolcev še naprej narašča

Na začetku šolskega leta 2019/20 je bilo v redni in prilagojeni osnovnošolski program vključenih 190.156 otrok, to je skoraj 4000 več, kot jih je bilo v preteklem letu. Število osnovnošolcev tako še naprej narašča, in sicer vse od leta 2010/11, ko jih je bilo najmanj v samostojni Sloveniji (161.046), so zapisali na Sursu.

Številčno šibkejše generacije otrok, rojene pred 15 leti, počasi zapuščajo šolske klopi, ostajajo pa številčno močnejše. Generacije prvošolcev, ki jih je 21.044, so tako že nekaj let precej večje od generacij devetošolcev, teh je letos 18.084. Programe je izvajalo 773 šol in njihovih podružnic ter 48 šol, enot pri osnovnih šolah in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Največjo šolo je obiskovalo 1140 učencev, največjo podružnico 342 otrok, najmanjšo pa so obiskovali trije otroci.

V razredih šol z rednim šolskim programom je bilo povprečno okoli 19, učencev, v samostojnih in matičnih šolah okoli dvajset, v podružničnih pa enajst. Povprečno najnižje število otrok v razredih so imele šole v koroški in pomurski (vsaka po 16,2), najvišje pa šole v osrednjeslovenski statistični regiji (21,5).

V rednih in prilagojenih šolskih programih se je izobraževalo 13.302 otrok s posebnimi potrebami. Večina (81 odstotkov) je obiskovala redni program, ki pa se je izvajal z dodatno strokovno pomočjo; ti otroci so predstavljali 5,7 odstotka vseh učencev v rednem programu.

V šolskem letu 2018/19 je osnovno šolo sicer uspešno končalo 17.731 učencev, od tega 271 po prilagojenem programu.

V programu osnovne šole za odrasle se je v šolskem letu 2018/19 izobraževalo 915 oseb, v srednješolske programe za odrasle pa 17.118 oseb. 75 odstotkov je bilo mlajših od 25 let. Največ se jih je izobraževalo v programih s področja poslovnih in upravnih ved.

Vrtčevskih otrok več na račun več vpisov

Število otrok v vrtcih se še vedno zvišuje, a ne zaradi večjega števila novorojenih, to v zadnjih letih počasi upada, ampak predvsem zato, ker se povečuje delež otrok, ki jih starši vpišejo v vrtec. Na začetku šolskega leta 2019/20 je bilo v vrtce vključenih 87.708 otrok, to je bilo 82,7 odstotka vseh otrok do petega leta.

V zadnjem desetletju se je število otrok v vrtcih povečalo za četrtino: z 71.124 (2009/10) na 87.708 (2019/20). Predšolsko vzgojo je izvajalo 966 vrtcev in njihovih enot, od tega 851 javnih in 115 zasebnih. Velika večina jih je obiskovala javne vrtce (94,3 odstotka).

Evropski strateški cilj je, da naj bi bilo do leta 2020 v predšolsko izobraževanje vključenih 95 odstotkov 4- in 5-letnih otrok. Slovenija tega cilja še ni dosegla, se mu je pa zelo približala. V tem šolskem letu je vrtec obiskovalo 94,1 odstotka otrok te starosti, šest odstotnih točk več kot pred desetimi leti. Tudi vključenost najmlajših v vrtce se povečuje; v 2019/20 je vrtce obiskovalo 67,5 odstotka otrok te starosti (v 2009/10 polovica), so še dodali na Sursu.


Najbolj brano