Skupina zaposlenih na ljubljanski univerzi za svobodno izbiro o cepljenju proti covidu-19

Skupina zaposlenih na ljubljanski univerzi ob vprašanju obveznega cepljenja proti covidu-19 poziva javnost, stroko in odločevalce, da se ohrani pravica do posameznikove svobodne izbire. Demokratična družba deluje s pomočjo dialoga, nikoli pa ne sme poseči po prisili ali kakršni koli obliki diskriminacije, so zapisali v odprtem pismu.

 Foto: Danijel Cek
Foto: Danijel Cek

LJUBLJANA > Zgodovina zlorab znanosti in potrjeni primeri korupcije tudi v sedanjosti so po njihovih navedbah morda najmočnejši razlog za nujnost posameznikove svobodne izbire. Znanost ni nezmotljiva, v spregi s kapitalom pa tudi ne nepodkupljiva. To zavedanje upravičuje določeno mero skeptičnosti in nezaupanja, menijo.

Skepso in nezaupanje je po njihovem mnenju mogoče omiliti s pravico do svobodne izbire in z odprto razpravo. Dvomov in zadržanosti ni mogoče odpraviti z navideznim konsenzom, ki je ustvarjen s pomočjo cenzure, diskreditacij, posmeha, groženj in prisile, so zapisali.

Spomnili so, da svobodno izbiro zagotavljajo številni dokumenti, tako med njimi ustava in splošna deklaracija človekovih pravic. Odrekanje svobodne izbire ni le omejevanje osebne svobode in poseganje v nedotakljivost telesa, ampak nespoštovanje mednarodne, evropske in slovenske vladavine prava, so prepričani.

Podpirajo koncept cepljenja, po katerem je obveza države, da zagotovi zadostno količino cepiv proti vsem boleznim, ki jih je mogoče omejevati ali preprečevati s cepljenjem. Nadalje mora zagotoviti brezplačen dostop vsem do cepljenja, skozi odprto javno razpravo pa zagotoviti čim bolj izčrpno informiranost vseh o cepljenju. “Nikakor pa odločitev za cepljenje ne sme vključevati prisile v cepljenje kot edino možnost, da se posameznik izogne izključitvi iz družbe,” so poudarili.

Med podpisniki odprtega pisma je 57 zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. Med njimi sta denimo Andrej Kurnik s fakultete za družbene vede in Jernej Jogan z biotehniške fakultete.


Najbolj brano