Razprave o zaščiti žrtev spolnega nasilja se še vrstijo

Ministrstvo za delo ob razpravah o ustreznosti zakonodaje na področju pregona spolnega nasilja poudarja, da je vsaka oblika nasilja, vključno s spolnim nasiljem in posilstvom, med najhujšimi napadi na osebno integriteto. Skupina za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije bo prihodnji teden govorila o možnih spremembah kazenske zakonodaje.

 Foto: STA
Foto: STA

LJUBLJANA > Ob vprašanju o ustreznosti sedanje ureditve kaznivega dejanja posilstva in drugih oblik kršitev spolne nedotakljivosti, ki se je ob aktualni sodbi višjega sodišča v Kopru v zvezi z obravnavo konkretnega primera spolnega nasilja znova izpostavilo, je ministrstvo spomnilo na mnenje pravne stroke, ki je prevladalo ob ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini, tako imenovane Istanbulske konvencije. V skladu z njim je slovenski kazenski zakonik usklajen s členom konvencije, ki se nanaša na spolno nasilje, vključno s posilstvom, so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zapisali na spletni strani.

Zalezovanje, prisilna poroka, maščevalna pornografija

“Ker pa gresta razvoj zakonodaje in prakse v nekaterih državah pogodbenicah v smeri natančnejše obravnave različnih oblik nasilja, kot jih opredeljuje Istanbulska konvencija, je tudi v Sloveniji treba znova odpreti razpravo o možnih spremembah kazensko-pravne zakonodaje, predvsem glede načela privolitve v spolni odnos kot izraza svobodne volje osebe,” so zapisali na ministrstvu. To bo prihodnji teden predmet obravnave na medresorski delovni skupini za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije, so napovedali.

Opozarjajo, da je bilo ministrstvo med ključnimi pobudniki za podpis in ratifikacijo Istanbulske konvencije, ki v Sloveniji velja od leta 2015. Pomeni temeljni mednarodnopravni instrument, ki sistemsko ureja problematiko in določa ukrepe za preprečevanje vseh oblik nasilja in boj proti njim.

Na podlagi konvencije je Slovenija že nadgradila določene zakonodajne in druge ukrepe z namenom, da bi bila obravnava različnih oblik nasilja v praksi ustreznejša. Tako je bila kazenska zakonodaja dopolnjena s kaznivimi dejanji zalezovanja, prisilne poroke in tako imenovane maščevalne pornografije, sprejete pa so bile tudi spremembe zakonov o preprečevanju nasilja v družini in o tujcih.

“Ne pomeni ne”

Ministrstvo vodi tudi medresorsko delovno skupino za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije, v kateri sodelujejo pristojna ministrstva, vladne službe in nevladne organizacije. Njena naloga je obravnava skladnosti nacionalne ureditve s konvencijo ter oblikovanje politik in ukrepov za zaščito in pomoč vsem žrtvam nasilja.

Ženski forum SD pa verjame, da so desetletja prizadevanj aktivistk civilne družbe, pravobranilk in pravobranilcev ter parlamentarnih strank vseh političnih opcij v DZ proti nasilju nad ženskami dosegla stopnjo, ko so izpolnjeni pogoji za nov korak v preprečevanju in kaznovanju posilstva. Spolni odnos brez pristanka je posilstvo, opozarjajo.

Pristanek je mogoče umakniti kadar koli - tudi med spolnim odnosom. Posilstvo v zakonski ali zunajzakonski ali partnerski zvezi je nedopustno in nesprejemljivo in je kaznivo dejanje. Ne pomeni ne, ne glede na oblačila, ličilo in vedenje. Boj za pravice in osveščanje o njih pa ni nikoli končan, so zapisali v forumu.


Najbolj brano