Pergam: Protikoronski zakon z neutemeljenimi razlikami med panogami

V Pergamu v okviru predloga tretjega protikoronskega zakona pozdravljajo predvideno shemo skrajšanega delovnega časa, obžalujejo pa, da ne bo podaljšanja ukrepa čakanja na delo za vse. V tem delu zakonski predlog “dela neutemeljene razlike med posameznimi dejavnostmi”, pravijo. V prihodnje pričakujejo bolj enakopraven socialni dialog.

 Foto: Sta
Foto: Sta

LJUBLJANA > Kot je danes dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, je pri ukrepu subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki je bil usklajen med socialnimi partnerji, ključno dejstvo, da bo delavec na skrajšanem delovniku ohranil prejemke iz delovnega razmerja v višini najmanj 90 odstotkov svoje plače.

Za dosego namena ukrepa in preprečevanje zlorab so po njegovih besedah pomembne tudi predvidene varovalke, zlasti prepovedi in omejitve glede odpuščanja delavcev v času trajanja ukrepa in še en mesec po tem, vodenje natančne evidence delovnega časa delavcev na skrajšanem delovniku ter vloga sindikata v postopku sprejemanja odločitve o vključitvi v to shemo.

“Menimo, da ni razloga, da bi bil ukrep subvencioniranja čakanja na delo omejen zgolj na gostinstvo in turizem”

“Pozdravljamo tudi možnost vključitve delavcev, ki bodo delali s skrajšanim delovnim časom, v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, zlasti izobraževanja in usposabljanja za tisto razliko do polnega delovnega časa, ko dela ne bodo opravljali,” je dodal.

Tudi v Pergamu pa so razočarani, da v predlogu zakona ni s socialnimi partnerji usklajenih rešitev glede podaljšanja ukrepa subvencioniranja čakanja na delo za tri mesece za vse panoge, temveč je to predvideno le za gostinstvo in turizem.

“Menimo, da ni razloga, da bi bil ukrep subvencioniranja čakanja na delo omejen zgolj na gostinstvo in turizem, bi pa bilo pa treba bistveno več napora vložiti v to, da da se opredeli pogoje, pod katerimi je delodajalec upravičen do tega ukrepa. Te ukrepe bi bilo po našem prepričanju treba zaostriti, vključno z zahtevanim odstotkom upada prihodkov glede na preteklo obdobje, ugotavljanjem, ali je upad prihodkov dejansko posledica epidemije in je do njega prišlo brez krivde delodajalca, k temu pa bi bilo primerno dodati tudi zaveze k ohranitvi delovnih mest v času veljavnosti tega ukrepa in določeno obdobje po tem, kar je bila tudi ena od večjih pomanjkljivosti prvega in drugega interventnega zakonskega paketa,” se je zavzel Počivavšek.

Ena od možnih rešitev bi bila lahko po njegovem mnenju tudi koriščenje tega ukrepa zgolj v primeru kombinacije z ukrepom subvencioniranja skrajšanega delovnega časa.

Problematična se jim zdi tudi možnost sodelovanja davčnih neplačnikov v postopkih javnega naročanja

Poleg tega se jim zdi v Pergamu “izjemno problematična” tudi obstoječa možnost sodelovanja davčnih neplačnikov v postopkih javnega naročanja, predlogu zakona pa očitajo še, da vsebuje nekatere vsebine, ki naj ne bi sodile v paket interventne zakonodaje in niso povezane z epidemijo. Med njimi je sindikalist posebej omenil pregled neposrednih tujih naložb in položaj nevladnih organizacij v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Kot eno od področij, ki je bilo tekom priprave zakonskega predloga izrazito zapostavljeno, pa je izpostavil zdravstvo, “kjer so težave velike zlasti s financiranjem”. “Predlog zakona naj bi slednje sicer deloma naslavljal, vendar s predlogom besedila nismo seznanjeni in obžalujemo, da ta člen ni bil vključen v postopek usklajevanja s socialnimi partnerji, saj je vprašanje stabilnosti javnega zdravstvenega sistema eno od pomembnejših vprašanj ne le v obdobju krize, temveč tudi na daljši rok, na kar poleg nujnosti ureditve sistema dolgotrajne oskrbe Slovenijo opozarja tudi Evropska komisija,” je poudaril.

Ne glede na to, da predlog zakona ni povsem usklajen s socialnimi partnerji, pa je Počivavšek pozdravil vnovičen začetek delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). V prihodnje pa pričakuje, da bo socialni dialog bolj enakopraven in da bo skladno s pravili o delovanju ESS omogočal kakovostno in učinkovito delo.


Najbolj brano