Na čelu programskega sveta RTVS ostaja Ciril Baškovič

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji prvi seji v mandatu 2018-2022 za svojega predsednika izvolil Cirila Baškoviča, ki je bil že doslej na čelu sveta. Glasovalo je 28 svetnikov, pri čemer je Baškovič zbral 15 glasov, njegov protikandidat Marjan Dora pa 11. Dve glasovnici sta bili neveljavni.

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji 
prvi seji v mandatu 2018-2022 za svojega predsednika izvolil Cirila 
Baškoviča, ki je bil že doslej na čelu sveta. Foto: Sta
Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji prvi seji v mandatu 2018-2022 za svojega predsednika izvolil Cirila Baškoviča, ki je bil že doslej na čelu sveta. Foto: Sta

LJUBLJANA > Ciril Baškovič je v predstavitvi svoje vizije prihodnjega vodenja programskega sveta poudaril, da mora biti svet v odnosu do vodstva RTVS “kritično konstruktiven”. Po njegovih besedah mora svet s takšno primarno držo pomagati vodstvu, “da bo šla hiša čim boljše naprej”.

O poslanstvu predsednika programskega sveta je Baškovič dejal, da mora predsednik služiti svetu, da bo čim bolj učinkovito deloval, ni pa predsednik dolžan “zatajiti svojih subjektivnih stališč” do problematike RTVS.

Prav tako je Baškovič opozoril na potrebo po čimprejšnjem oblikovanju srednjeročne razvojne strategije RTVS, ki jo vodstvo že pripravlja.

V nadaljevanju današnje seje bo programski svet volil tudi namestnika predsednika. Poleg Marjana Dore je kandidatka tudi Jelka Stergel, ki je bila že doslej namestnica. Njeno kandidaturo je predlagal Baškovič.

Sicer interese civilne družbe v programskem svetu RTVS, ki je začel mandat 2018-2022, zastopajo Marija Aleš, Lado Ambrožič, Branka Bezeljak, Alojz Bogataj, Dora, Matjaž Juhart, Matej Košir, Žiga Kušar, Damir Orehovec, Marija Matilda Orešnik Ocvirk, Matevž Podjed, Mitja Rotovnik, Gašper Salobir, Stergelova, Jaroslav Skrušny in Matej Weissenbach.

Na predlog političnih strank so svetniki Baškovič (predlagala ga je SD), Petra Ložar, Jože Poglajen, Igor Prodnik in Vesna Ugrinovski, na predlog predsednika republike pa Janez Juhant in Geza Erniša. Slovensko akademijo znanosti in umetnosti zastopa Janko Kos, italijansko narodno skupnost Maurizio Tremul, predstavnica madžarske narodne skupnosti je Zsuzsanna Bači.

Člani programskega sveta na predlog zaposlenih RTVS pa so Viki Twrdy (informativna dejavnost), Sašo Hribar (kulturno-umetniška dejavnost) in Robert Pajek (tehnična dejavnost).


Najbolj brano