Matura je gimnazijce vrgla iz postelje že ob sedmih

Negotovosti za večino maturantov ni več: državni izpitni center (RIC) je včeraj ob sedmih zjutraj na spletu objavil rezultate splošne mature. Že v prvih desetih minutah je svoj uspeh preverila skoraj polovica vseh gimnazijcev, ki so opravljali zrelostni izpit. Dijaki poklicnih šol so svoj trenutek resnice doživeli pred tednom dni.

Po podelitvi  spričeval so se novogoriški maturanti, podobno pa je 
bilo tudi na drugih srednjih šolah, sladkali s torto. Foto: Leo Caharija
Po podelitvi spričeval so se novogoriški maturanti, podobno pa je bilo tudi na drugih srednjih šolah, sladkali s torto. Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA > Tisti, ki na rezultate gledajo od daleč in skozi povprečja, ugotavljajo, da je letošnja generacija maturantov primerljiva s prejšnjimi.

Brez diamantov na splošni maturi

Na primorskih gimnazijah se letos ne morejo pohvaliti z diamantnimi maturanti, torej tistimi, ki so na splošni maturi dosegli vseh 34 točk, se je pa kar nekaj gimnazij okitilo z zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 ali več točk. Zlati maturantje splošne mature prihajajo iz gimnazij v Ajdovščini, Idriji, Kopru, Novi Gorici, Postojni, Sežani, Tolminu in Vipavi.

Vseh zlatih maturantov je bilo v Sloveniji 271, deset od teh jih je doseglo vse točke. Zlati maturantje na splošni maturi prihajajo iz 47 slovenskih gimnazij.

Rezultate poklicne mature je RIC objavil že pred tednom dni. Na poklicni maturi je bilo kandidatov, ki so dosegli prav vse točke, 84. Med njimi so tudi Žana Kizić (Nova Gorica), Kaja Hrvatin, Nika Konestabo, Luka Požar in Kristina Sanabor (vsi iz Izole), Matija Stražišar (Postojna) in Mateja Vitežnik (Ajdovščina).

Vseh zlatih maturantov na poklicni maturi je sicer 337, prihajajo pa iz 79 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V splošnem sicer velja, da so uspehi, ki so jih letos dosegli maturanti, primerljivi z uspehi iz preteklih let, je včeraj povzela ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Splošno maturo je uspešno opravilo skoraj 94 odstotkov gimnazijcev, v povprečju pa so dosegli dobrih 20 točk. Uspeh na poklicni maturi je bil nekaj več kot 92-odstoten.

Spet se je potrdilo tudi to, da dekleta dosegajo boljše rezultate od fantov. “Ves čas prednjačijo dekleta pri odličnosti in višji kakovosti uspehov,” je izpostavila ministrica.

Pritisk na zniževanje nivoja znanja

Za izvajalce testiranj in načrtovalce politike na tem področju pa rezultati splošne in poklicne mature odpirajo tudi vprašanja, ki jih bo treba pretehtati. Predvsem gre za vprašanje, ali je dodatni peti predmet splošne mature, ki ga morajo opraviti kandidati poklicne mature, da bi se lahko vpisali na univerzitetni študijski program, na dovolj visoki ravni zahtevnosti.

Komisija za splošno maturo, ki jo vodi Blaž Zmazek, je tudi letos opozorila, da se število dijakov, ki ob poklicni maturi opravijo še dodatni predmet na splošni maturi, povečuje (letos jih je bilo 1544). Viša se tudi njihova uspešnost pri tem dodatnem predmetu. V povezavi s tem se na komisiji ukvarjajo “s pritiski na zniževanje nivoja znanja na splošni maturi.” Na komisiji za splošno maturo opozarjajo, da bi bilo treba narediti primerjavo standardov znanj.

Tudi komisija za poklicno maturo bo ministrstvu za izobraževanje predlagala, naj analizira in presodi, ali so zaradi velikega števila odličnih kandidatov na poklicni maturi potrebne kakšne spremembe. Veliko število odličnjakov na poklicni maturi je sicer po besedah predsednika komisije Borisa Dularja treba v veliki meri pripisati zmanjševanju vpisa na gimnazije in večanju zanimanja za srednje strokovne šole. “Glede na povečanje vpisa na strokovno izobraževanje v zadnjih letih je seveda tudi kakovost kandidatov, ki prihajajo na področje strokovnega izobraževanja, višja,” pravi.

Pot za nadaljnji študij mora biti odprta

Mnenje, da je poklicna matura vredna manj od splošne, je neupravičeno, poudarja Dular. “Poklicna matura ni slabša od splošne, je drugačna, ker je narejena z drugačnim ciljem in imajo rezultati drug namen: imeti poklic in možnost strokovnega napredovanja, medtem ko je splošna matura usposobljenost za to, da lahko študiraš na najvišjem nivoju.” Kdor je zaključil poklicno maturo in dosegel tudi znanja, ki jih zahtevajo fakultete, mora imeti odprto pot za to, da nadaljuje strokovno izobraževanje, poudarja Dular.

“Prav bi bilo, da vsak vzame svoj del odgovornosti,” je kritičen do fakultet, ki bi lahko postavile svoje vpisne pogoje. Če je poklicna matura z dodatnim predmetom splošne mature obvod in lažja pot do vpisa na fakulteto, je to zaradi fakultet, ki želijo tudi po tej poti vpisati čim več študentov in sprejemajo tudi tiste, ki jih sicer ne bi.


Najbolj brano