Korak naprej v boju s superbakterijami - Na čelu ekipe Koprčan Marko Anderluh

Mednarodna skupina raziskovalcev pod vodstvom Koprčana Marka Anderluha z ljubljanske fakultete za farmacijo, in Nikole Minovskega s Kemijskega inštituta je prišla do pomembnega znanstvenega odkritja, ki bo pripomoglo v boju zoper superodporne bakterije.

Raziskavo, ki je privedla do odkritja, pomembnega za razvoj 
učinkovitejših protibakterijskih zdravil, je vodil Koprčan  Marko 
Anderluh, prodekan ljubljanske fakultete za farmacijo. Foto: Osebni arhiv
Raziskavo, ki je privedla do odkritja, pomembnega za razvoj učinkovitejših protibakterijskih zdravil, je vodil Koprčan Marko Anderluh, prodekan ljubljanske fakultete za farmacijo. Foto: Osebni arhiv

LJUBLJANA > Vse večjo odpornost mikrobov proti zdravilom in s tem vse težje zdravljenje pogostih bakterijskih okužb Svetovna zdravstvena organizacija uvršča med deset največjih groženj javnemu zdravju. Nedavno odkritje mednarodne ekipe raziskovalcev pod slovenskim vodstvom obeta preboj na poti do novih, učinkovitejših antibiotikov.

Raziskavo, ki je štiri leta potekala pod okriljem Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta, sta vodila Koprčan, prof. dr. Marko Anderluh, sicer tudi prodekan za študijsko področje na fakulteti za farmacijo, in dr. Nikola Minovski s Kemijskega inštituta. Slovenski del ekipe sta tvorili še dr. Anja Kolarič (Kemijski inštitut) ter doc. dr. Martina Hrast (Fakulteta za farmacijo), v raziskavi pa je sodelovalo še šest raziskovalcev britanskega inštituta John Innes Centre in podjetja Inspiralis Ltd.

Ekipa je sintetizirala nove molekule - bakterijske zaviralce topoizomeraze tipa II (NBTI) - , ki pomenijo potencialni preboj pri zdravljenju okužb s superodpornimi bakterijami. Imajo namreč izjemno močno protibakterijsko delovanje in še učinkoviteje zavirajo deljenje bakterijskih celic. Obenem so dokazali doslej zgolj hipotetičen mehanizem njihovega delovanja. Izsledki raziskave so bili nedavno objavljeni v ugledni reviji Nature Communications.

Prvi na svetu dokazali obstoj halogenske vezi v bioloških molekulah

“Prvi na svetu smo potrdili mehanizem delovanja teh spojin,” pomen te znanstvene objave utemeljuje Marko Anderluh. “Poleg tega smo prvi na svetu potrdili, da obstaja tako imenovana simetrična halogenska vez v bioloških molekulah. Da te vezi obstajajo v naravi, smo že vedeli. Tisto, česar nismo vedeli, je, da je ta halogenska vez lahko tudi razcepljena in simetrična in na ta način omogoča vezavo v mestih, ki jih do zdaj nismo napovedovali,” pojasni Anderluh.

Odkritje je torej izjemenega pomena za prihodnji razvoj zdravil, ki bodo učinkovala tudi zoper najbolj odporne bakterijske seve, kakršen je MRSA, ki jih ne moremo oziroma jih težko zdravimo z obstoječimi protibakterijskimi učinkovinami. A pot do učinkovitejših antibiotikov je še dolga. Prvi korak, patentiranje novih molekul, so raziskovalci že opravili, naslednji pa je njihova optimizacija.

Do učinkovitih in varnih zdravil še deset let dela

“Te spojine denimo na sev MRSA učinkujejo približno stokrat močneje od učinkovine, ki je zdaj že v tretji fazi kliničnih testiranj. Ampak imajo tudi določene citotoksične učinke. Ugotovili smo, da bi lahko delovale toksično na srce. Naslednja faza je torej zmanjšanje toksičnosti ob ohranjanju ali celo povečanju učinka,” razloži Anderluh.

Na nadaljnjem razvoju teh spojin nameravajo delati v okviru start-upa, za njegovo sofinanciranje pa potrebujejo partnerstvo velikih farmacevtskih podjetij. Do točke, ko bodo novi antibiotiki dovolj učinkoviti in varni za uporabo, bo po Anderluhovi oceni najverjetneje preteklo približno deset let.


Najbolj brano