Bruto zunanji dolg avgusta 50,2 milijarde evrov

Bruto zunanji dolg je avgusta dosegel 50,2 milijarde evrov, kar izraženo v odstotkih bruto domačega proizvoda za leto 2020 po tekočih cenah znaša 109 odstotkov. V enem letu se je povečal za 3,5 milijarde evrov, v najnovejši publikaciji o ekonomskih odnosih Slovenije s tujino navaja Banka Slovenije.

 Foto: pixabay.com
Foto: pixabay.com

LJUBLJANA > Neto dolg do tujine je avgusta znašal minus eno milijardo evrov in se je v enem letu zmanjša za 1,5 milijarde evrov. Avgusta je bila do tujine neto zadolžena država (18,8 milijarde evrov) in v manjši meri tudi kapitalsko povezana podjetja s tujino (0,7 milijarde evrov), ostali sektorji pa so bili neto upniki tujine, so navedli.

Avgusta je bil saldo kapitalskega računa skoraj izravnan, medtem ko je finančni račun izkazoval presežek za 0,3 milijarde evrov. Ta mesec so bile odplačane državne obveznice v znesku 0,35 milijarde evrov. Med večjimi transakcijami so pri mednarodnih denarnih rezervah izpostavili povečanje posebnih pravic črpanja v znesku 675 milijonov evrov, kar je del nove splošne njihove alokacije. Slednjo je izvedel Mednarodni denarni sklad za zadovoljitev dolgoročne svetovne potrebe po dopolnitvi rezervnih sredstev.

Presežek tekočega računa je v prvih osmih mesecih letošnjega leta znašal 1,6 milijarde evrov, kar je za 488 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. V primerjalnem obdobju najbolj odstopa presežek menjave blaga, ki je letos nižji za 784 milijonov evrov, medtem ko je presežek menjave storitev višji za 112 milijonov evrov.

Presežek tekočega računa je v zadnjih 12 mesecih znašal 2,9 milijarde evrov. Tekoči račun je avgusta izkazoval presežek v znesku 125 milijonov evrov in 92 milijonov evrov manj kot avgusta lani. Blagovna in storitvena menjava sta skupaj dosegli presežek v znesku 193 milijonov evrov, ob tem je bil saldo blagovne menjave negativen.


Najbolj brano