Boljši pogoji za posojilo kot na banki

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za pridobitev ugodnih mikro kreditov, namenjenih krepitvi razvoja podjetij na območjih z visoko brezposelnostjo in v obmejnih problemskih območjih, kamor je uvrščenih tudi 17 občin na Primorskem. Skupaj je na voljo 12,9 milijona evrov za podporo približno 520 podjetjem.

Ugodni mikro krediti slovenskega podjetniškega sklada  so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Foto: pixabay.com
Ugodni mikro krediti slovenskega podjetniškega sklada so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Foto: pixabay.com

MARIBOR > Mikro krediti Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5000 do 25.000 evrov pod izredno ugodnimi pogoji so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so locirana na enem izmed problemskih območij z visoko brezposelnostjo ali na obmejnih problemskih območjih. V slednja sodi tudi 17 občin na Primorskem.

Postopek pridobitve mikro kredita je hiter in enostaven, za kreditojemalca pa izredno ugoden zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižje obrestne mere, ročnosti kredita do 60 mesecev in možnosti koriščenja moratorija do šest mesecev. Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, stroški kredita pa se ne zaračunavajo.

5000-25.000

evrov je višina mikro kreditov pod zelo ugodnimi pogoji

Lani mikro posojila 17 primorskim podjetjem

Podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih šest mesecev in so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki oziroma imajo status socialnega podjetja in vsaj enega zaposlenega, lahko mikro kredit koristijo za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva. Na voljo je več prijavnih rokov za oddajo vloge, prvi je do 1. februarja letos, več informacij pa je mogoče pridobiti na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

V okviru razpisa P7R 2019 je na voljo približno 12,9 milijona evrov, kar zadostuje za podporo približno 520 mikro, malim in srednje velikim podjetjem. V predhodnem razpisu leta 2018 je bilo razdeljenih 5,5 milijona evrov. Denar je prejelo 233 podjetij, med njimi tudi 17 podjetij na Primorskem.

Sedemnajst primorskih občin

Za mikro kredit lahko zaprosijo podjetja s sedežem v naslednjih primorskih občinah: Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Divača, Hrpelje-Kozina , Ilirska Bistrica, Kanal, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Renče-Vogrsko, Sežana, Tolmin in Vipava.

“To je zelo dobra stvar”

“Mikro kredit smo porabili za nabavo materiala, saj smo za večjo količino prejeli več popusta. Pogoje za pridobitev kredita ocenjujem kot vrhunske, zelo dobre. Za moje pojme je to zelo dobra stvar,” je povedal eden od prejemnikov Miha Kosec, lastnik družbe Dišport s sedežem v Postojni, ki se ukvarja s spletno prodajo lokostrelske opreme.

“Sredstva so sorazmerno poceni. Za nas je bilo to precej bolj ugodno, kot če bi vzeli premostitveni kredit pri banki, poleg tega velja še šestmesečni moratorij za odplačilo. Ta denar smo porabili večinoma za material, storitve in deloma tudi za plače,“ pa pravi Matej Furlan, direktor podjetja Furlan stavbno ključavničarstvo s sedežem na Cesti pri Ajdovščini.

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov je cilj ukrepa Slovenskega podjetniškega sklada tudi ohraniti delovna mesta in spodbuditi nastajanje novih ter zmanjšanje razvojnega zaostanka občin v posameznih regijah in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva.


Najbolj brano