Srednja Primorska
V 99. letu je umrl Viktor Saksida
V 99. letu je umrl Viktor Saksida

V 99. letu starosti je umrl Viktor Saksida, pomemben člen gospodarskega in družbenega življenja na Krasu, starosta kraških jamarjev, raziskovalec narave in zbiratelj fosilov ter častni občan Občine Sežana.

Skrbnikom lipicancev višje plače
Skrbnikom lipicancev višje plače

Nova organizacija in sistemizacija delovnih mest v Kobilarni Lipica je prinesla za petino višje plače konjarjem, jahačem, kočijažem in drugim zaposlenim. Sindikat opozarja, da bi bilo, glede na posebnost poklicev v Kobilarni, najprimerneje delovna mesta sistemizirati na osnovi podjetniške pogodbe.

Kraški kali: obnova ali novogradnja?
Kraški kali: obnova ali novogradnja?

Mnenja, kako obnoviti, če sploh, kraški kal, so različna: eni zagovarjajo celovit gradbeni poseg v kal, drugi se nad tem zgražajo. Park Škocjanske jame v zadnjem času namreč z gradbenimi posegi v sklopu projekta Engreen obnavlja vaški kal v Matavunu, kal Lokvica pri Gradišču in kal na Zgonu pri Brežcu, divaška občina pa kal v Škocjanu.