Veliki uharici na Krasu se obetajo boljši časi

Dogodek, na katerem se je tokrat zbralo več kot 160 udeležencev, ki so sinhrono popisovali veliko uharico, zaradi uharičinega lokalnega imena “gugo” imenujejo Gugalnica. Udeleženci so popisali 14 teritorijev velike uharice, kar je največ doslej.

V DOPPS so zadovoljni, da so njihova prizadevanja, predvsem pri 
odpravljanju vznemirjanja na gnezdiščih in reševanja problema elektrokucije na daljnovodih,  že obrodila sadove (na fotografiji opremljanje sove s telemetrijo). Foto: Domen Stanič
V DOPPS so zadovoljni, da so njihova prizadevanja, predvsem pri odpravljanju vznemirjanja na gnezdiščih in reševanja problema elektrokucije na daljnovodih, že obrodila sadove (na fotografiji opremljanje sove s telemetrijo). Foto: Domen Stanič

KRAS > “Izredno sem vesel, da smo ob srebrni obletnici zabeležili tudi najboljši rezultat. To je dokaz, da vztrajna prizadevanja za varstvo vrste začenjajo delovati in da se to že kaže tudi na populaciji,” je bil zadovoljen Tomaž Mihelič, varstveni ornitolog Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki popis koordinira že od samega začetka.

Varuhi velike uharice bdijo nad stanjem populacije in grožnjami, ki jih ima vrsta v prostoru. Foto: Slavko Polak

Ta je potekal sinhrono, z razdelitvijo udeležencev po celotnem območju Krasa, kar omogoča odlično izvedbo štetja in preprečuje podvajanje štetij.

Izolirali več kot 1250 električnih drogov

Velika uharica je izjemno redka in ogrožena vrsta v Sloveniji. Populacija šteje vsega 150 gnezdečih parov, najbolj pa jo ogrožata vznemirjanje na gnezdiščih in nevarni srednje napetostni električni vodi.

Mladiča velike uharice v gnezdu Foto: Tomaž Mihelič

Znotraj petletnega kohezijskega projekta Za Kras, kjer je DOPPS pri varstvu velike uharice sodeloval s Parkom Škocjanske jame in Elektrom Primorska, so se osredotočili na uveljavitev mirnih con okrog njenih gnezdišč in sanacijo za vrsto smrtonosnih električnih vodov. Izolirali so več kot 1250 nevarnih drogov in v parku Škocjanske jame odkupili zemljišča v mirnih conah.

Veliko uharico ogrožajo nevarni srednje napetostni električni vodi. Foto: Tomaž Mihelič

“Rezultati so presegli pričakovanja, saj so se samo na območju ukrepov izoblikovali kar štirje novi teritoriji velike uharice,” poudarjajo v DOPPS. Da so ukrepi dosegli želene rezultate, je zadovoljen tudi Stojan Ščuka, direktor Parka Škocjanske jame: “Evropska sredstva so bila porabljena smiselno, pozitivne posledice pa se bodo poznale še vrsto let.”

Velika uharica je izjemno redka in ogrožena vrsta v Sloveniji. Foto: Tomaž Mihelič

Priložnost, da pripomorejo k ohranjanju te redke ptice, so v projektu prepoznali tudi v Elektro Primorska, kjer so izolirali 1252 drogov, kar predstavlja okvirno 100 kilometrov daljnovodov napetostnega nivoja 20 kV. “Dosegli smo praktično dvojni učinek: elektroenergetsko omrežje je sedaj varnejše za ptice in omogoča kvalitetnejšo dobavo električne energije našim odjemalcem,” je povedal Žarko Cerkvenik.


Najbolj brano