V Rečici in na Vidmu bodo leto dni merili kakovost zraka

Bistričani, ki se predvsem v bližini tovarne Lesonit že leta borijo z onesnaženostjo zraka, lahko odslej koncentracijo izmerjenih trdih delcev v zraku spremljajo na spletni strani Agencije za okolje. Ta bo podatke iz merilnih mest v Rečici in pred Domom na Vidmu v Ilirski Bistrici spremljala leto dni. Na občini si prizadevajo, da bi merilnike namestili na več mest po občini.

Delce, ki se bodo ujeli na filter vzorčevalnika pred Domom na Vidmu, 
bodo analizirali v laboratoriju in na ta način določili  vire onesnaženja.  Foto: Katja Kirn Vodopivec
Delce, ki se bodo ujeli na filter vzorčevalnika pred Domom na Vidmu, bodo analizirali v laboratoriju in na ta način določili vire onesnaženja.  Foto: Katja Kirn Vodopivec

ILIRSKA BISTRICA, REČICA > “Rezultati meritev bodo nudili eno od podlag za pripravo strategije (programa) varstva okolja v občini, s pomočjo katerega se bodo opredelili ukrepi na področju varstva življenjskega okolja z vidika različnih prvin okolja (zrak, voda, prst ...), z namenom izboljšanja kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev občine,” navaja župan Gregor Kovačič in dodaja, da si želijo podobne merilnike kakovosti zraka namestiti na več lokacijah po občini.

Za začetek bosta kakovost zraka merili dve napravi za spremljanje onesnaženosti zraka z delci PM 10 in PM 2,5, ki ju je državna Agencija za okolje (Arso) v dogovoru z občino namestila v Rečici in pred Domom na Vidmu. “Arso v okviru nove finančne perspektive za obdobje 2021 - 2027 izvaja kohezijski projekt nadgradnje mreže stalnih merilnih mest za spremljanje onesnaženosti zunanjega zrak z delci PM10 in PM2,5. Glede na obstoječo merilno mrežo in problematiko onesnaževanja z delci je bila kot možna nova lokacija prepoznano tudi mesto Ilirska Bistrica,” pojasnjujejo na občini.

Mojca Mejak

civilna iniciativa Eko Bistrc

“Zadovoljni smo, da se je na tem področju začelo nekaj premikati, vsekakor pa si želimo več posluha in podpore s strani strokovnih služb, ki bi morale v prvi vrsti biti tu za ljudi. “

Podatki meritev so dostopni na spletu

Na veliko onesnaženost zraka, še posebej s prašnimi delci, že vrsto let opozarjajo prebivalci naselja Rečica, v neposredni bližini tovarne Lesonit. Eno od merilnih naprav so zato tudi na pobudo tamkajšnjih prebivalcev postavili v Rečici ob strugi reke Reke nasproti tovarne Lesonit. Medtem ko bo vzporedne meritve izvajal vzorčevalnik delcev PM10 pred Domom na Vidmu na Gregorčičevi cesti. Vzorčevalnik delce zbira na filtru, te pa nato v laboratoriju kemijsko analizirajo glede na težke kovine, katione, anione in drugo ter na ta način določijo vrste virov, ki prispevajo k izmerjenim ravnem PM10.

Kot pojasnjujejo na Arso, v zadnjih letih najpogosteje izvajajo prav meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) mikrometrov, ki so zdravju najbolj škodljivi, vplivajo pa tudi na klimo in vidnost. V zimskih mesecih k emisiji trdnih delcev pomembno prispevajo individualna kurišča na les in fosilna goriva, velik vir onesnaženja z najmanjšimi delci pa je predvsem promet.

Merilni napravi bosta za začetek merili onesnaženost zraka leto dni, podatki o dnevni koncentraciji izmerjenih trdih delcev v zraku pa so dostopni na spletni strani Arso.

Eno od merilnih naprav so na pobudo tamkajšnjih prebivalcev postavili v Rečici nasproti tovarne Lesonit. Foto: arhiv Občine Ilirska Bistrica

“Zadovoljni smo, da se je na tem področju začelo nekaj premikati, vsekakor pa si želimo več posluha in podpore s strani strokovnih služb, ki bi morale v prvi vrsti biti tu za ljudi. Želimo si, da nam strokovnjaki povedo, kaj je treba narediti, da pridemo problemu do dna in ga rešimo,” pa se je na izvajanje meritev odzvala Mojca Mejak iz civilne iniciative Eko Bistrc. 23 občanov je prav s podporo iniciative doseglo, da jim je ministrstvo za okolje priznalo status stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja tovarni Lesonit za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega.

Ministrstvo je v odločbi med drugim zapisalo, da so vlagatelji izkazali pravni interes oziroma “da obstaja vzročna povezava med obratovanjem naprave upravljalca ter vplivom na nepremičnine in na zdravje vlagateljev, predvsem vplivom emisij prahu, PM10 delcev in emisij hrupa”.

Mejne vrednosti hrupa so precej prekoračene

V iniciativi ta čas zbirajo dokazni material o škodljivih vplivih proizvodnje Lesonita na okolje in zdravje krajanov, ki ga bodo predložili v postopku. “V sodelovanju z občino smo zdravstveno stroko zaprosili tudi za mnenje glede vrednosti formaldehida. Smo namreč prvi v državi po onesnaženosti s tem izjemno škodljivim plinom, ki povzroča raka, čeprav v zakonodaji mejne vrednosti formaldehida niso opredeljene,” poudarja Mojca Mejak.

Foto: arhiv Občine Ilirska Bistrica

Že od oktobra merijo tudi prašne usedline, v okviru iniciative pa so v decembru izvajali tudi meritve hrupa, ki so pokazale, da so mejne vrednosti precej presežene. “V nočnem času, ko je Lesonit obratoval, smo izmerili 51 decibelov, kar je tri decibele nad mejno vrednostjo, posamezne špice pa so poskočile tudi do 61 decibelov. Med prazniki, ko Lesonit ni obratoval, smo v popoldanskem času namerili 43 decibelov,” strne ugotovitve.

“Upamo, da bo tudi Arso prepoznal, da imamo v Ilirski Bistrici resen okoljski problem,” pravi Mojca Mejak, ki je zadovoljna, da jim je prisluhnil tudi župan. “Novi župan je na tem področju tudi strokovno bolj podkovan, zato pričakujemo več aktivne in strokovne podpore tudi z občine. Sami prebivalci bomo težko kaj dosegli,” še dodaja.


Najbolj brano