V Divači načrtujejo kostnico

Občinski svet je na zadnji seji odločil, da bo občina denar, ki je letos namenjen za vzdrževanje pokopališč, porabila samo za intervencijska dela. Ostale načrte, med njimi kostnico v Divači, bo uresničila prihodnje leto.

Na pokopališču v Divači načrtujejo kostnico, kamor bi svojci lahko pokopali težko najdene in povsod 
razkropljene  posmrtne ostanke prednikov, ki so bili žrtve vojn. Foto: Marica Uršič Zupan
Na pokopališču v Divači načrtujejo kostnico, kamor bi svojci lahko pokopali težko najdene in povsod razkropljene posmrtne ostanke prednikov, ki so bili žrtve vojn. Foto: Marica Uršič Zupan

DIVAČA > “Glede na to, da ima Občina Divača veliko odprtih obveznosti iz leta 2019, so se svetniki samo seznanili s programom del, denar v proračunu, namenjen za vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč, skupaj 12.000 evrov, pa bomo porabili zgolj za intervencijska dela - za, denimo, nepredvidene izpuste vode, nujna popravila in še kaj -, del pa za pripravo odloka vseh štirih kraško-brkinskih občin za opravljanje obvezne občinske 24-urne dežurne pogrebne službe, ki jo nalaga zakonodaja,” pojasnjuje divaška županja Alenka Štrucl Dovgan.

Med deli, ki jih je koncesionar - sežansko komunalno podjetje - vključil v plan, je tudi postavitev kostnice na pokopališču v Divači. Županja pojasnjuje, da bi služila za pokop posmrtnih ostankov, tako iz prekopanih grobov kot posmrtnih ostankov žrtev vojn, ki bi jih svojci radi pokopali na enem mestu. Pobude za tovrsten pokop so na občino že prejeli.

Poleg kostnice imajo v načrtu še delno sanacijo strehe mrliške vežice na divaškem pokopališču, barvanje vrat in oken ter odstranitev zapuščenih grobnih polj vremskega pokopališča, popravilo keramike na zunanjih stopnicah pokopališča Kačiče-Pared in menjavo kritine na mrliški vežici v Senadolah. Skupna vrednost teh del bi bila slabih 14.000 evrov.


Najbolj brano