Poček glede plačila nadomestila ni izjema

Postojnska občina je za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Počka imela zakonsko podlago. Tako je odločilo ustavno sodišče na zahtevo vlade, ki je izpodbijala odločitev postojnske občine, da je zaračunavanje nadomestila razširila tudi na Poček. Občina bo tako sedaj od države terjala tudi nadomestilo za lansko in letošnje leto.

Ustavno sodišče je odločilo, da država mora plačati nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča tudi za zemljišča, namenjena 
obrambi. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Ustavno sodišče je odločilo, da država mora plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tudi za zemljišča, namenjena obrambi. Foto: Veronika Rupnik Ženko

LJUBLJANA > Ustavno sodišče je odločilo, da zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe ljudske obrambe, po zakonu niso več izvzeta iz obveznosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in tako v delu pritrdilo postojnski občini, ki je od države - sicer prek sodišča - že iztržila premalo odmerjeni NUSZ za območje Počka za leta 2013, 2014, 2015.

Vprašanje, ki ostaja

Zahtevo za oceno ustavnosti je podala vlada, ki je menila, da je postojnska občina Poček kot osrednje vadišče Slovenske vojske nezakonito opredelila kot območje, za katerega se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

To pa je utemeljevala med drugim s tem, da območje Počka sploh ne sodi med stavbna zemljišča, ker ni komunalno opremljeno in da bi zanj v skladu z zakonom o obrambi morala priti v poštev izjema za zemljišča za potrebe ljudske obrambe. “Prvi od navedenih argumentov bi po moji presoji, seveda z ozirom na konkretne okoliščine posameznega primera, lahko bil upoštevan,” je v ločenem pritrdilnem mnenju k odločbi ustavnega sodišča zapisal sodnik dr. Matej Accetto.

“Vendar pa razumem, zakaj se odločba z njim ne ukvarja, ampak se osredotoča zgolj na drugi argument. Pravovarstvena potreba je bila namreč izkazana v zvezi s postopki, v katerih nadomestilo ni bilo odmerjeno ravno zato, ker so pristojni organi zavzeli stališče, da se za območje Poček uporabi izjema za zemljišča za potrebe ljudske obrambe. To stališče je bilo predmet presoje in zanj je Ustavno sodišče ugotovilo, da je napačno,” je zapisal Accetto.

Je pa sodnik v ločenem mnenju opozoril tudi na dejstvo, da ustavno sodišče ni odgovarjalo na vprašanje, od katerih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Počka bi občina, upoštevaje kriterija namembnosti zemljišč in komunalne opremljenosti, smela odmeriti nadomestilo.

Dražje zaračunavanje vikendov ni ustavno
Ustavno sodišče je sicer na zahtevo vlade presojalo več določb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Postojna. Če je v primeru zaračunavanja stavbnega zemljišča pritrdilo občini, pa je menilo, da so bile v neskladju z ustavo nekatere druge določbe omenjenega odloka, ki je medtem že nehal veljati. Med njimi višje vrednotenje stavbnih zemljišč, na katerih so objekti za počitniško rabo, v primerjavi z zemljišči, na katerih so objekti za stanovanjske namene.

Na 1,3 milijona še čakajo

Postojnska občina po sprejeti odločitvi ustavnega sodišča pričakuje, da bo odločitev upoštevala tudi država in poravnala svoje obveznosti do občine.

Te se nanašajo na izplačilo 1,3 milijona evrov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leta 2016, 2017 in 2018. Občina pa je za to izplačilo vložila tožbo, vendar postopek še teče.

Bi pa ta znesek utegnil biti še večji, saj na postojnski občini napovedujejo, da bodo v postopku svoj zahtevek - upoštevajoč odločitve ustavnega sodišča - razširili še na leti 2019 in 2020.

Država je sicer obveznosti iz naslova NUSZ do občine poravnala za leta 2012, 2013, 2014 in 2015. Za prvo navedeno leto, kot so pojasnili na postojnski občini, prostovoljno. Za naslednja tri leta pa na podlagi sklepa vrhovnega sodišča, izdanega v sodnemu sporu, ki ga je sprožila občina. Z zamudnimi obrestmi in stroški je tako občina za omenjena tri leta prejela 1,7 milijona evrov premalo odmerjenega NUSZ.


Najbolj brano