Pravdo s Savono dobila openska družba

Pogajanj, namer in stiska roke ni mogoče enačiti s pogodbo, zaradi česar opensko podjetje Nova srl, ki je v stoodstotni lasti Društvene prodajalne, ni odgovorno za gospodarsko škodo, ki jo je utrpelo podjetje Savona d.o.o. Tako je odločilo tržaško sodišče v primeru sežanske nepremičnine (nekdanjega bowlinga El Cubano), ki je bila predmet nekajletnega spora, in s tem zavrnilo tožbo Savone.

V stavbi nekdanjega bowlinga El Cubano zdaj domujeta  trgovini 
Tedi in Pepco. Foto: Marica Uršič Zupan
V stavbi nekdanjega bowlinga El Cubano zdaj domujeta trgovini Tedi in Pepco. Foto: Marica Uršič Zupan

SEŽANA, OPČINE >Podjetje Savona d.o.o., na čelu z direktorjem Sergijem Furlanom, se je leta 2017 pogajalo s predsednikom Nove srl Paolom Kalcem. Ta je preko posrednika, družbe Cesia srl, prišel v stik z omenjeno družbo, ki je imela v lasti nepremičnino zraven sežanskega supermarketa Tuš, v kateri je bil predvsem lokal z bowlingom El Cubano. S Kalcem naj bi se večkrat srečali, se pogovarjali o morebitni kupoprodaji, naposled pa predvsem o oddaji prostorov v najem. Z openske strani naj bi padel tudi predlog, da bi letna najemnina lahko znašala 150.000 evrov, v sežanskem objektu bi si lahko uredili prodajalno ali drugo komercialno dejavnost.

Družba Savona je na tržaškem sodišču, kjer jo je zastopal odvetnik Mitja Ozbič, trdila, da so bili pogovori v že zelo konkretni fazi, da je prišlo do določenih obvez, na enem izmed srečanj pa tudi do stiska rok in Kalčevega poziva lastnikom, naj čim prej izpraznijo prostore, da pospešijo njihovo predajo. Kalc je preko odvetnikov Rada Raceta in Marka Jarca te trditve izpodbijal.

Proti sežanski naložbi sta se izrekla tako vodstvo Društvene prodajalne kot Conad.

Podjetje Savona se je medtem pogajalo z ruskim investitorjem, ki naj bi kupil nepremičnino, Nova srl pa je kot predpogoj za pridobitev prostorov v najem poizvedovala pri nekaterih drugih slovenskih podjetjih iz živilskega sektorja, ki bi se lahko pridružila in v podnajemu odprla pekarno. Podjetje Savona se je pogovarjalo tudi z banko, pri kateri je imelo vpisano hipoteko, med drugim za to, da bi dovolilo prodajo pohištva in druge opreme.

Ključni trenutek je v skladu s sodbo nastopil 7. julija 2017, ko je podjetje Savona neki poljski družbi v naglici prodalo vso opremo, in sicer za (po njihovih ocenah) neugodnih 120.000 evrov, da bi le pospešilo izpraznitev ter nato predajo prostorov. Nakar se s Paolom Kalcem niso več slišali in pogodbe niso nikoli sklenili.

Proti sežanski naložbi, za katero se je zanimal Kalc, sta se naposled izrekla tako upravni svet Društvene prodajalne (lastnice Nove) kot družba Conad, katere opensko prodajalno upravlja Nova. Zaradi tega je bila zadeva z openskega zornega kota zaključena. Podjetje Savona pa je zaradi neugodne prodaje opreme, izgube prihodkov med letoma 2017 in 2018 ter obveznosti do bank s tožbo terjala odškodnino, ki bi znašala več sto tisoč evrov. A sodišče je bilo drugačnega mnenja.

Pred dnevi je sodnica Anna L. Fanelli v sodbi zapisala, da pogajanj in domnevnih Kalčevih zahtev po izpraznitvi prostorov ni mogoče povezati s škodo, ki jo je utrpela družba Savona, ter da izrečene besede in stisk roke ne morejo pogojevati tako pomembnih podjetniških odločitev. Tožnik bo moral zatorej poravnati sodne stroške in tudi 2500 evrov odškodnine.

ALJOŠA FONDA, Primorski dnevnik


Najbolj brano