Postojnski občinski svet z zeleno lučjo za začasno delavsko naselje pri Orehku

Postojnski občinski svet je na sredini seji z enajstimi glasovi za in enim proti potrdil lokacijsko preveritev za omogočanje začasne rabe prostora na območju Orehka za potrebe začasnega nastanitvenega centra za zaposlene pri gradnji drugega tira, je povedal župan Igor Marentič.

Investitor Yapi Merkezi je  že odstranil propadajoče stavbe nekdanje farme in že začel z gradbenimi posegi za delavsko naselje.

 Foto: Veronika Rupnik Ženko
Investitor Yapi Merkezi je že odstranil propadajoče stavbe nekdanje farme in že začel z gradbenimi posegi za delavsko naselje.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Nastanitveni center, ki ga bodo sestavljali montažni objekti, je predviden za obdobje do zaključka gradnje drugega tira, toda ne več kot za pet let. Umeščen bo na robu naselja, na degradiranem območju zapuščenih hlevov nekdanje kmetijske zadruge, obsegal pa bo slaba dva hektarja. Na območju ni zgrajene fekalne in meteorne kanalizacije, zato bo za fekalne in odpadne sanitarne vode predvidena mala komunalna čistilna naprava, izhaja iz gradiva k seji.

Območje je bilo po občinskih prostorskih načrtih predvideno za gradnjo individualnih hiš oziroma doma upokojencev, z lokacijsko preveritvijo pa investitorju začasno dovoljujejo, da lahko za dobo petih let postavi začasno naselje. Po koncu tega obdobja bodo znova veljali dosedanji občinski načrti, je navedel Igor Marentič.

Gradnja naselja tako lahko zdaj steče. Turški investitor za enostavne objekte (bivalne kontejnerje) ne potrebuje gradbenega dovoljenja, ki pa ga bo moral dobiti denimo za malo komunalno čistilno napravo. Kot je pri tem poudaril župan, so vsi nosilci urejanja prostora dali pozitivna mnenja k projektu.

Kot smo v sredo poročali v Primorskih novicah, je investitor Yapi Merkezi na omenjenih zemljiščih že odstranil propadajoče stavbe nekdanje farme in tudi že začel z gradbenimi posegi.


Najbolj brano